👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه پژوهش مدیریت اقتضایی بر عملکرد و اثربخش مدیران و دبیران و پیشرفت تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه پژوهش مدیریت اقتضایی بر عملکرد و اثربخش مدیران و دبیران و پیشرفت تحصیلی

پیشینه پژوهش مدیریت اقتضایی بر عملکرد و اثربخش مدیران و دبیران و پیشرفت تحصیلی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

8

حجم

0/28 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

متغیرهای پیشینه تحقیق: مدیریت اقتضایی بر عملکرد و اثربخش مدیران و دبیران و پیشرفت تحصیلی

توضیحات: 9 پیشینه تحقیق داخلی و 5 پیشینه تحقیق خارجی (word) به همراه منابع آنها

دارای 8 صفحه

پیشینه تحقیقاتی و مطالعات انجام شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

پیشینه تحقیق ::

امینی و همکاران (1388) عوامل مؤثر در اعمال مدیریت اقتضایی در سازمان ها از دیدگاه مدیران و اساتید مدیریت در دانشگاه های شهر اصفهان را مورد مطالعه قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در اعمال مدیریت اقتضایی از دیدگاه اساتید مدیریت و مدیران در دانشگاههای شهر اصفهان بود. جهت بررسی دیدگاه های آنان چهار بعد ساختار، استراتژی و محیط سازمان در نظر گرفته شد. ضمناً دیدگاههای مدیران و اساتید با توجه به متغیرهای دموگرافیک آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی پیمایشی بود. جامعه ی آماری شامل اعضای هیئت علمی با تخصص مدیریت، مدیران اجرایی و مدیر گروه ها در دانشگاههای شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) در سال تحصیلی 84-83 بوده است. از کل 263 نفر جامعه آماری 90 نفر به عنوان جامعه نمونه و براساس روش نمونه گیری تصادفی با 40 سوال بسته پاسخ براساس مقیاس درجه بندی لیکرت بود که در یک مطالعه مقدماتی بر روی یک نمونه 30 نفری اعتبار آن 83% برآورد شد. نتایج به دست آمده نشان داد از نظر پاسخگویان برا ی اعمال مدیریت اقتضائی به ترتیب توجه به تکنولوژی ، ساختار ، استراتژی و محیط مهم می باشند. تحلیلها نشان داد که بین نظرات مدیران و اساتید در خصوص اهمیت متغیرهای فوق تفاوت وجود دارد. همچنین بین نظرات نمونه آماری برحسب سمت ، مدرک و رتبه علمی تفاوت وجود داشت.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری بازی ، اسباب بازی ، کودک پاورپوینت هوش معنوی پاورپوینت بررسی جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه پاورپوینت تحلیل بنای تخت جمشید و آکروپلیس پاورپوینت بررسی مانت کردن