👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نقش هوش هیجانی در عملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نقش هوش هیجانی در عملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

120

حجم

0/483 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

بررسی نقش هوش هیجانی در عملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

قلمرو تحقیق

روش تحلیل داده ها

تعریف واژگان

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول

مقدمه

ادبیات موضوعی

هوش

دیدگاه های  دانشمندان مشهور در باره هوش

بهره هوشی

انواع هوش چندگانه کدامند؟

هیجان چیست؟

رابطه هوش و هیجان 

تاریخچه هوش هیجانی

تعریف هوش هیجانی

مدل های هوش هیجانی

مدل گلمن از هوش هیجانی

مدل هوش هیجانی بار- آن

مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس

رابطه مدلهای هوش هیجانی

مولفه های هوش هیجانی

راهبردهای افزایش هوش هیجانی

اهمیت هوش هیجانی

هوش هیجانی و هوش عمومی

آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان

هوش هیجانی و مدیریت بازار

هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار

هوش هیجانی و شخصیت

هوش هیجانی و موفقیت شغلی

برخی از یافته های اساسی پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی

بخش دوم

مقدمه

تاریخچه بیمه

تاریخچه بیمه در ایران

اهمیت بیمه از دیدگاه اقتصادی

تعریف بیمه

بازار چیست ؟

بازار های بیمه

شبکه توزیع خدمات بیمه

آشنایی با دانش فروشندگی

فروشندگی چیست ؟

فروشنده خدمات بیمه کیست؟

نقش فروشندگان در شرکتهای بیمه

عوامل موفقیت و یا شکست فروشندگان خدمات بیمه

عوامل شخصی فروش

دانشهای فروشندگی

ویژگیهای شخصی فروشنده

خصوصیات شخصیتی فروشنده

بررسی نقش بیمه در اقتصاد ایران

مشكلات بازاریابی در صنعت بیمه ایران

بخش سوم

ماهیت و طبقه بندی خدمات

خصوصیات خدمات

بازاریابی در مؤسسات خدماتی

زنجیره خدمت به مشتری

رفتار مصرف کننده بیمه

رفتار مصرف کنند چیست ؟

مراحل فروشندگی خدمات

مشتری یابی

سیستم های مشتری یابی

برنامه ریزی فروش

شروع مصاحبه فروش

تکنیکهای شروع مصاحبه فروش

مصاحبه فروش

هدایت اعتراضات مشتری

نهائی کردن فروش

تکنیکهای نهایی کردن

پی گیری فروش

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

حجم نمونه لازم

روش‌های جمع‌آوری اطلاعات

مدل تحقیق و متغیرهای مربوطه

روایی و پایایی پرسشنامه

روش آزمون فرضیه‌های تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

بررسی فرضیات تحقیق

بررسی رابطه بین سابقه کار و هریک از متغیرها

بررسی رابطه بین سن و هریک از متغیرها

بررسی رابطه بین جنسیت ودرآمد

بررسی رابطه بین تحصیلات و هوش هیجانی

بررسی رابطه بین جنسیت و هوش هیجانی

بررسی رابطه بین تحصیلات  و عملكرد

فصل ینجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه پژوهش

نتایج پژوهش

نتایج بررسی فرضیات تحقیق

پیشنهادات

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات برای پژوهشهای آینده

منابع

پیوستها

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تأثیر فورس ماژور برقراردادهای اداری پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی spacumer سئول پاورپوینت مدیریت بحران و بلایا در بیمارستان قرص های شادی آور و هیجان‌زا (اكستازی) بررسی تاثیر سموم دفع آفات (علف کشها) بر روی گیاهان