👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تعریف ارتباط ،ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تعریف ارتباط ،ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی

این پاورپوینت در مورد ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی در مدیریت سازمانی در 110 اسلاید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

110

حجم

2/165 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pptx

توضیحات کامل

پاورپوینت تعریف ارتباط ،ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی

مقدمه

 ارتباطات سازمانی و تاثیر اتوماسیون برآن در مدیریت رفتار سازمانی و سوالات متداول ارتباطات سازمانی

جهان کنونی جهانی است پر از تغییرات شتابان. دگرگونیهای بسیاری در ارکان جامعه صورت گرفته و پیشرفتهای سریع علوم و تکنولوژی انسان را با وضعیتی روبرو ساخته که کمتر شباهتی با گذشته دارد.

یکی از علومی که تحولات بسیاری داشته علم مدیریت است که پا به عرصه نوینی از حیات خود گذاشته و در پاسخ به چالشهای محیطی به جستجوی روشهای تازه پرداخته است. یکی از تحولات اساسی که در مدیریت ایجاد شده است تحول در نحوه نگرش به سازمان است.

تا چند دهه گذشته سازمانها به عنوان ابزارهایی برای ایجاد هماهنگی بین افراد و کنترل افراد در راستای دستیابی به اهداف بودند ولی امروزه سازمانها با نگرش وسیع‌تر درنظرگرفته می‌شوند و به مفاهیمی چون فرهنگ و ارتباطات سازمانی توجه ویژه ای می‌شود. تقریبا در دو دهه گذشته بسیاری از دانشمندان و محققان مدیریت به بررسی نقش فرهنگ و ارتباطات در عملکرد سازمانها پرداخته و تحقیقات و مطالعات فراوانی نیز در این زمینه انجام گرفته است. ارتباطات سازمانی یک موضوع پیچیده و نقش آن در عملکرد سازمان بسیار حائز اهمیت است. توجه به فرهنگ و ارتباطات سازمانی منحصر به مراکز علمی نیست، بلکه سازمانهای تجاری و تولیدی نیز از آن بعنوان کلید موفقیت یاد نموده‌ان .

ارتباط برای هماهنگی فعالیتهای گروهی، اجرای وظایف رهبری و انجام وظایف مدیریتی لازم است، بنابراین مدیرانی که مدیریت خود را با توجه به مفاهیم ارتباطات سازمانی اعمال نمایند به وضوح از موفقیت بیشتری برخوردار خواهند گردید. در مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل موثر بر ارتباطات، گروههای رسمی و غیررسمی، روشهای بهبود ارتباطات و رفع موانع ارتباطی در سازمان حائز اهمیت است.

اطلاعات باید طی یک جریان ارتباطی مداوم در اختیار مدیر قرار گیرد. محور اصلی در سه نقش ارتباطی، اطلاعاتی و تصمیم گیری در انتقال اطلاعات است. 

ارتباطات چیست؟

برداشتها متفاوت است شبیه به آفتاب پرست. 

انتقال و تبادل اطلاعات، معانی و مفاهیم و احساسات بین افراد سازمان با واسطه یا بی واسطه. 

فرایند ارتباطات:

زمانی جریان ارتباطی کامل بر قرار می شود کههر سه جزءالگوی ارتباط موجود باشد. 

فرستنده پیام: آغاز گر جریان ارتباطی است –شناخت فرهنگ سازمانی و شناخت کسانی که قصد برقراری ارتباط با آنها را داریم در ایجاد  ارتباط صحیح موثر است. 

پیام: شکل عینی شده مفهوم ذهنی فرستنده است. پیامها:کلامی –غیر کلامی-سمعی-بصری –کتبی –ترکیبی

گیرنده پیام: ممکن است چندین گیرنده وجود داشته باشد. اگر مفهوم ذهنی در ذهن گیرنده و فرستنده پیام کلی نباشد، نه پیام دریافت و نه ارتباط بر قرار می شود. 

موانع ارتباطی:

هر نوع عاملی که در راه ارسال یا درک پیام اخلال ایجاد کند. 

خارجی: فیزیکی، سرو صدا و... 

درونی: احساسات، عواطف، درک و استنباط و پیسش داوری

نقش ادراک در ارتباطات:

1-بین احساس و ادراک تفاوت است. از پدیده واحد ادراکات متفاوتی حاصل می شود. 

2-تجربه ها و آموخته های قبلی ب  ادراک موثر است. 

3-آنچه که تهدید کننده، نا خوشایند  و... باشد را خوب درک نمی کند. 

4-در فرایند ادراک بحث گزینش ادراکی وجود دارد. گزینش ادراکی تحت تاثیر عواملی چون تجربه، انگیزش، شخصیت و میزان شدت، تکرار و تازگی و تحرک محرک است. 

5-ادراک کلیشه ای در ارتباط تاثیر گذار است. پیام تحت تاثیر خصوصیات تعمیم داده می شود. 

6-خطلای هاله ای:ادراک یک خصوصیت سایر خصوصیات را تحت الشعاع قرار می دهد. 

7-فرد چیزی را درک می کند که انتظار دارد نه آنچه که واقعا وجود دارد. 

8-فرد پیام دریافتی را در قالب های ذهنی قرار می دهد و درک می کند. 

بازخور: 

بازخو اطلاعاتی ممکن است به اشکال مخلف به وجود آید. ارتباط یک جانبه و یک طرفه فاقد بازخور است. به طور کلی انعکاس و عکس العمل است اما توجهی به آن نمی شود. 

در ارتباط دو جانبه و دو طرفه  فرستنده و گیرنده تبادل اطلاعات دارند و نقش خود را عوض می کنند. 

ارتباطات در سازمان:

الگوی ارتباطی هر ساختار رسمی همان است که در نمودار تشکیلات هر سازمان مشخص است. الگوی زنجیره ای-حلقه ای –ستاره ای

ارتباطات عمودی در سازمان:

رایج ترین نوع ارتباط در سازمان های سلسله مراتبی است. 

بالا به پایین:آموزش، اطلاع، ابلاغ

پایین به بالا :گزارش، پیشنهاد، توضیحات

باید بکوشیم رده های سازمانی را کاهش دهیم و یا از طیق تفویض اختیار مسیر ارتباطی را کوتاه کنیم تا اثر بخشی ارتباطات را افزایش دهیم. 

ارتباطات غیر رسمی یا پیش بینی نشده:

ارتباط رسمی بر اساس تشکیلات رسمی است اما به دلیل حضور انسان و بنا به عللی مثل علائق، سلائق، الفت شبکه ارتباطلات غیر رسمی نیز به وجود می آید. 

وجود ارتباطات غیر رسمی در سازمان اجتناب نا پذیر است. 

الگوهای ارتباطات غیر رسمی:

درخت انگوری نیز نامیده می شود. 

1-رشته ای (از فردی به فرد دیگر)

2-تابشی (فردی به طور غیر رسمی خبری را به اطلاع گروهی برساند. 

3-خوشه ای(یک فرد خبری را به عده ای می ساند و هر یک از آنها به عده دیگر)

تجزیه تحلیل تعاملی یا مراوده ای:

ارتباط بین افراد را از دیدگاه شخصیت و خصوصیات عاطفی و روانی و عوامل موثر بر نحوه ارتباط بررسی می کند. در این روش اعضای سازمان به سه گروه تقسیم می شوند:پدرانه – بالغ-کودکانه

این روش اول به فرد قدرت می دهد و او رفتار خود را با حالت بلوغ عرضه می کند و دوم روحیات و حالات دیگران را در ارتباط با خود درک کند. 

در این روش قبل از اینکه هدف تغییر باشد، مسئله شناخت و درک جنبه های شخصیت و طرز فکر فرد مطرح است. موانع ارتباطات سازمانی

از مهم ترین عوامل اسا

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شهرک مسکونی هرزبرگ و مجتمع مسکونی 50 واحدی پاورپوینت درس برنامه‌ سازی کامپیوتر6 پاورپوینت بتن‌های دیرگداز كنترل وهماهنگی پاورپوینت بررسی معماری پل