👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

جایگاه زنان ،این بخش حیاتی جامعۀ ، توجه دانشمندان اجتماعی را که به دنبال تحقیق مباحث کشف نشده در زمینه های مختلف هستند ، به سوی خود جلب می کند جامعه شناسان در این مورد خاص، کار هدایت نظامدار تحقیقاتی را به عهده گرفته اند که بتوانند تغییراتی را که در وضع زنان سراسر دنیا ، به ویژه کشورهای در حال توسعه روی می

مشخصات فایل

تعداد صفحات

20

حجم

0/55 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

جایگاه زنان ،این بخش حیاتی جامعۀ ، توجه دانشمندان اجتماعی را که به دنبال تحقیق مباحث کشف نشده در زمینه های مختلف هستند ، به سوی خود جلب می کند . جامعه شناسان در این مورد خاص، کار هدایت نظامدار تحقیقاتی را به عهده گرفته اند که بتوانند تغییراتی را که در وضع زنان سراسر دنیا ، به ویژه کشورهای در حال توسعه روی می دهد، بسنجند مطالعه تفسیر ارزشها ، نگرشها و نقشها ، همان طور که تغییر محسوس الگوی سنتی به الگوی مدرن را در میان جامعه زنان مشاهده می کنیم ، تا حد زیادی به بافت موقعیت کنونی مربوط می شود.

تغییر و تحول در وضعیت و نقش زنان ابعاد نهفته و آشکار بسیاری دارد. نگرشها ، آرزوها و سوگیری ارزشهای زنان، الگوی روابط موجود در خانواده را تعیین می کند.این جهت گیری ها ، بر نوع کیفیت روابطی که بین نسلها ، بین جنسیتها و نقشهائی که آنها به عنوان همسر و مادر ایفاء می کنند ، تأثیر عمیقی می گذارد.

در محیط مادی و اجتماعی حکم فرما در قرن بیستم ، نقش زنان ، به ویژه در بخش شهری جامعه ، به علت نیروهای چند جنبه صنعتی سازی و پیشرفتهای اجتماعی – تحصیلی ، به سرعت در حال تغییر است . صنعتی سازی و شهرنشینی و به دنبال آن رشد اقتصادی نیز تغیرات ریشه ای در زندگی زنان خانواده های آنان ایجاد می کند. اگر چه انتظارات نقش اجتماعی برای زنان ،هنوز به درستی تعریف نشده است . اما طبیعت در حال توسعه فرهنگ و اقتصاد ما، فرصتهایی را برای زنان فراهم نموده است که در عین اینکه تربیت خانواده را به عهده دارند ،کار هم می کنند .علی رغم این واقعیت، بسیاری مغایرت بین خانه و کار در بیرون را تجربه می کنند که آیا فقط کار کنند یا ازدواج کنند یا اینکه هر دو را با هم انجام دهند . (فارمروبن،1970؛تاقیل و دنکر 1977 و فارمر 1978). در چنین نظام ارزشی ، زنان از فشار ساختاری شدیدی رنج می برند. از یک طرف آنها به طور مساوی با مردان تحصیل می کنند و برای همان نقشهای خودگردانی که برای مردان متصور است ؛ تعلیم می بینند . از طرف دیگر از آنها انتظار می رود پس از تحصیلات ،به نقش بدون محرک و تنهایی خانه داری خود که دارای وجهه و ارزش کمی است ، برگردند. به این ترتیب ، در زندگی زنان جامعه صنعتی مدرن سردرگمی بوجود آمد .(کلاخان kluckhahn ، 1951) او همچنین عقیده داشت همسری که در بیرون از خانه کار می کند ، بهتر ازهمسری است که در خانه در حالتی از ناکامی ها باقی مانده است ، اما به این نکته اعتراف داشت که در این چنین تصمیم گیری ، درگیر تنش است. در حالی که تحصیل کردن این امکان را برای یک زن فراهم می کند شغلی انتخاب کند و قانون هم از او حمایت می کند؛ محیط خانه و اطراف او، تغییرچندانی نکرده است . در این مورد می توان به این واقعیت اسناد کرد که تصمیم گیری حرفه ای جهت انتخاب شغل نه تنها به علایق و توانایی های فرد بستگی دارد ،بلکه به نقشهای اجتماعی که فرد قصد پذیرش یا رد آنها را دارد نیز ارتباط پیدا می کند . با این حال کسی که تعداد زیادی از زنان را در لباسهایی آراسته مطابق مد جدید مشغول کار می بینند ، به خوبی می تواند تناقض در نقشهای آنها را در داخل وخارج خانه مشاهده کند . فاور(Faver، 1981) مشاهده کرد که ارزشهایی که زنان برای نیل به فعالیت شغلی یا خانوادگی تعیین می کنند ، متفاوت است.

شکل گیری مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی برای دانشجویان دختر

گردآوری سؤالها

نمره گذاری

تحلیل سؤالها

پیش نویس نهایی

پایایی

پایایی به روش دونیمه کردن

پایانی آزمون – آزمون مجدد

اعتبار

دستورالعمل برای اجرا

نمره گذاری

هنجارها

ضمائم مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

جدول 1- توزیع سوالات شغلی و خانوادگی در پیش نویس اولیه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

جدول 2- ارزشهای t برای تفاوت بین نمره های بالا و پایین

جدول 3 - ارزشهای t برای تفاوت بین نمره های بالا و پایین

جدول 4- زنجیره سولات مربوط به ارزشهای شغلی و خانوادگی در پرسشنامه نهایی

جدول 5- میانگین، انحراف استاندارد، ارزشهای t و ضریب همبستگی دو نیمه (60n= )

جدول 6- میانگین، انحراف استاندارد، ارزشهای t و ضریب پایانی در دو اجرا (60n=)

جدول7- میانگین، انحراف استاندارد، ارزشهای t برای زنان خانه دار و شاغل

جدول 8- هنجارهای در صدی هم ارز نمرات دانشجویان دختر(1000 n= )

جدول 9- هنجار های هم ارز 9 بخشی نمرات دانشجویان دختر (1000 n=)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستم سازه ای 3D پانل چیست ؟ پاورپوینت ویژگی های حکومت رضاشاه (درس 9 تاریخ معاصر ایران) مبانی نظری هوش هیجانی،ابعاد هوش هیجانی،هوش هیجانی و رهبری پیشینه پژوهش انگل به ژیاردیا لامبلیا پاورپوینت سقف روفیکس