👈 فروشگاه فایل 👉

روانشناسی تربیتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی عبارتست از بررسی اصول و قواعد روانشناسی و اجرای آنها در جریان های تربیتی است یكی از اموری كه در روانشناسی مورد بحث قرار می گیرد ، احتیاجات اساسی بدنی و روانی افراد است ، از جمله احتیاجات اساسی احتیاج به بستگی و تعلق به گروه است افراد در دوره های مختلف زندگی برای حفظ موقعیت خویش نیاز به گروه دارند تعلق به گروه چه در خانواده ، چه

مشخصات فایل

تعداد صفحات

302

حجم

0/120 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

روانشناسی تربیتی

فهرست

كلیات - تعریف و موضوع روانشناسی 94

تعریف روانشناسی 94

موضوع روانشناسی 95

تعریف روانشناسی تربیتی 95

موضوع روانشناسی تربیتی 96

1-یادگیری 96

2-رشد 96

3-شخصیت و سازگاری 97

4-اندازه گیری و ارزش سنجی 97

5-تكنیك ها و روشهای روانشناسی تربیتی 97

روانشناسی تربیتی یك علم كاربردی است 97

علوم بنیادی 97

علوم كاربردی 98

اشاره‌ای مختصر به تاریخچه روانشناسی و روانشناسی تربیتی 98

روشهای تحقیق در روانشناسی 99

تحقیق تجربی و مراحل آن 100

1-طرح سوال (یا مسئله) 100

2-جمع آوری دلایل و اطلاعات 101

3-فرضیه ها 101

4- آزمایش فرضیه ه 102

5- نتیجه گیری یا استنتاج 102

روش مشاهده : 103

روش پرسشنامه : 104

روش مصاحبه : 105

روش مطالعه موردی 105

استفاده از روش آمار : 107

فصل دوم 109

رشد 109

اصول رشد 110

در رشد روانی 114

تفاوت های فردی در رشد: 115

4-رشد دارای ابعاد مختلف و پیچیده است 118

5-رشد دارای مراحل مشخص و معینی است . 119

دوره های رشد بعد از تولد 120

ج ـ روشهای تربیت فرزند: 124

د ـ ایفای نقش اولیه 125

فصل سوم 125

نظریه ها یا دیدگاه های رشد 125

تئوری پیاژه در رشد شناختی 126

دوره ها و مراحل رشد شناختی از دیدگاه پیاژه 127

الف ـ دوره اول : دورة حسی ـ حركتی تولد تا 2 سالگی: 128

پ ـ دوره دوم: تفكر عملی یا دوره عملیات منطقی عینی 128

ج ـ دوره سوم: دورة عملیات ذهنی یا تفكر انتزاعی یا منطق صوری( 12 تا پایان 15 سالگی) 129

كاربرد دیدگاه پیاژه در تعلیم و تربیت 130

4ـ تشویق كودكان و دانش آموزان به تفكر انتقادی. 130

5ـ پیاژه به فكر كردن و خلاقیت مداوم ارج می نهد. 130

تئوری و نظریه اریكسون در رشد روانی ـ اجتماعی 131

مراحل رشد روانی اجتماعی اریكسون 132

كودكان استثنائی 136

تعریف كودكان استثنائی : 136

تعریف آموزش و پرورش استثنائی 137

توزیع فراوانی كودكان استثنائی 139

ضرورت آموزش و پرورش استثنائی 140

عوامل موثر در آموزش و پرورش كودكان استثنائی 142

الف-تغییرات اساسی در عقاید وبازخوردها 143

ب-گسترش تحقیقات و تسهیلات آموزشی 144

ج-نقش مادران و پدران كودكان استثنائی 145

د-پیشرفت صنایع خدمتی و آموزشی 145

ه-‌ خدمات پزشكی و روانپزشكی 147

و-اقتصاد 147

هدفهای آموزش و پرورش استثنائی 149

1-رسیدن به خود آگاهی و شناخت خود 149

2-برقرار نمودن روابط مفید و موثر با دیگران 150

3-رسیدن به كفایت اقتصادی 150

4-پذیرش مسئولیت اجتماعی 150

روشها ، امكانات و تسهیلات در آموزش و پرورش استثنائی و جایگزینی كودك استثنائی 151

فصل 5 156

انضباط 156

تعریف انضباط : 156

انضباط بمعنی اطاعت كوركورانه 156

انضباط بمعنی تنبیه 157

انضباط بمعنی محدودیت یا كنترل شدید 158

انضباط بمعنی قانون و قاعده 159

مقررات معلم : 159

مقررات گروهی : 160

مقررات مربوط به موقعیت یادگیری : 161

مقررات شخصی : 162

عوامل موثر در پیدایش مسائل انضباطی : 162

موقعیت یادگیری 163

وضع خانوادگی 163

جو عاطفی كلاس 164

طرق حل مسائل انضباطی : 165

فصل 6 168

تفاوتهای فردی و نقش شخصیت و منش در تربیت 168

چگونگی تفاوتها 168

اختلافهای جنسی 168

تفاوت در استعداد 169

تفاوت در زمینه های خانوادگی 170

چگونگی رشد زبان 173

1-جوّ عاطفی خانواده 174

2-وسایل 174

3-شیوة تربیت 175

طرح كلمن و میلر 176

نقش شخصیت در تربیت 177

همنوائی 178

خودانگیختگی 178

دوستی 179

درستكاری 179

وظیفه شناسی و انعطاف پذیری 180

نوع دوستی 181

ثبات اخلاقی 181

رشد منش 182

بنیادهای رشد منش 183

نقش مدرسه در رشد منش 183

اهمیت یادگیری 185

تعریف یادگیری 186

نظریه های یادگیری 186

2-نظریه های شناختی 187

پاولف و شرطی شدن كلاسیك 187

خاموشی-بهبودی خودبخود-تعمیم و تمییز محرك 189

ثوراندیك و یادگیری از راه آزمایش و خطا 190

اول-قانون اثر 191

دوم-قانون آمادگی 191

سوم-قانون تمرین و تكرار 191

اساس شرطی شدن فعال 192

آزمایشات اسكینر 193

شكل دادن رفتار 193

تعمیم و تمیز در شرطی شدن فعال 193

تقویت كننده اولیه و ثانویه 194

تقویت كننده اولیه 194

تقویت كننده ثانویه: 194

تقویت مثبت و منفی 194

عوامل موثر تقویتی در شرطی شدن فعال اسكینر 195

نطریه یادگیری اجتماعی بندورا 196

1-فرآیندهای توجهی: 197

2-فرایندهای بازنمائی 198

3-فرآیندهای باز تولیدی 198

فرآیند انگیزشی 198

نظریه معنا دار آزوبل 199

یادگیری معنادار 200

انگیزش 201

انگیزش عمومی و اختصاصی برای یادگیری 202

نظریه های انگیزش 202

رویكرد رفتاری به انگیزش 203

رویكرد شناختی به انگیزش 204

نیاز به فهمیدن ودانستن 204

نظریه اسناد 206

اسنادها: تأثیر آنها بر رفتار 210

اسنادها باور نسبت به توانایی و استعداد 210

اسنادها: نتایج تحقیقات 211

رویكرد انسان به انگیزش 213

انسان گرایی، انگیزش به عنوان رشد ونمو 214

خود، زیربنای انسان گرایی 214

انگیزش دركلاس درس : الگویی برای افزایش انگیزش 216

ویژگیهای معلم 216

الگودهی معلم 217

علاقه مندی معلم 217

گرمی وهمحسی معلم 218

انتطارات معلم 219

انتظارات معلم: كاربردها در مورد انگیزش 221

متغیرهای جوً كلاسی 221

نظم وایمنی 222

موفقیت 223

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدیریت استراتژیک مهارت مفهومی (ترجمه فارسی) پیشینه و مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی (داخلی و خارجی) پاورپوینت بررسی توربین های گاز