👈 فروشگاه فایل 👉

مواد مخدر (تركیبات – موارد استفاده – نحوه كشت)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مواد مخدر (تركیبات – موارد استفاده – نحوه كشت)

پایان نامه مواد مخدر (تركیبات – موارد استفاده – نحوه كشت)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

123

حجم

0/325 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

 مواد مخدر (تركیبات – موارد استفاده – نحوه كشت)

قسمتی از متن:

داروهای ضد درد مخدر را می‌توان به چندین گروه به صورت زیر تقسیم كرد:

آلكالوئیدهایی كه به طور طبیعی موجودند و تركیبات تریاكی نیمه صناعی

1-   مرفین

2-   كدئین (متیل مرفین)

3-   اكسی مورفون

4-   متیل دی هیدروموفینون (متوپون)

5-   هیدروكودون (دی كودید)

6-   هروئین (دی استیل مرفین)

مپریدین و فنیل پیپریدین‌های مشابه

1-   مپریدین (دمرول)

2-   آلفا پرودین (نی‌ز نتیل)

3-   آنیلردین (لریتین)

4-   پیمی نودین (آلوودین)

5-   دی فنوكسی لات (در لوموتیل)

متادون و داروهای مشابه

1-   متادون

2-   پروپوكسی فن (دارون)

بنزومورفان ها (آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های نسبی)

1-   فنازوسین (پیری نادول)

2-   پنتازوسین (تالوین)

مشتفات مورفینان

1-   لورفانون (لو- دروموران)

2-   دكسترومتورفان

3-   بوتورفانول

آنتاگونیست‌های ناركوتیك (تركیبات استخلافی آلیلی)

1-   نالورفین (نالین)

2-   لوالورفان (لورفان)

3-   نالوكسون (ناركان)

مطالعات فارماكولوژیك، یك شباهت اساسی را در بین ضد دردهای اعتیادآور نشان می‌دهند همة آنها در مقابله با درد شدید نیرومند هستند، همه می‌توانند در شخص معتاد به جای یكدیگر به كار روند (اگر چه نسبت به همة آنها تحمل زیادی ایجاد خواهد شد)، و اثر همة آنها توسط داروهایی از قبیل نالورفین یا لوالورفان خنثی می‌گردد. با درنظر گرفتن حقایق فوق می‌توان انتظار داشت كه مقداری شباهت شیمیایی اساسی در این گروه‌ها موجود باشد و در حقیقت بررسی فرمول همة‌این داروها وجود یك نیمه فرمول مشترك، گاما- فنیل - ا ن- متیل- پی پریدین را نشان می‌دهد. شكل صندلی ماند پی‌پریدین حدساً نمونه واقعی آن است، كه درای خطوط سنگین نشانه بیرون نشانه بیرون آمدگی از صفحه كاغذ می‌باشد. رادیكال  غالباً خیلی حجیم است.

تركیبات تریاكی طبیعی و مشتقات نیمه صناعی

مرفین

مرفین، كه سالهاست به طرز وسیعی مصرف شده است، همچنان مهمترین داروی ضددرد مخدر (ناروكوتیك) است فارماكولوژی آن قدری مفصل مورد بحث قرار خواهند گرفت، و به عنوان معیار جهت مقایسة سایر داروهای مخدر در نظر گرفته‌ می‎شود.

شیمی

مرفین آلكالوئدی است كه از تریاك به دست می‌آید، و خود تریاك از شیرة خشك شده گیاه خشخاش پاپاورسومنیفروم به دست می‌آید. در تریاك آلكالوئیدهای گوناگون بسیاری وجود دارد كه به دو طبقه تقسیم می‌شوند: آلكالوئیدهای فنانترن و تركیبات بنزیل ایزوكینولین. از گروه دومتنها پاپاورین و نوس كاپین است كه دارای اهمیت طبی به عنوان ضد اسپاسم و گشاد كنندة عروقی است. این دوماده، دارای اثر ضد درد نیست. نوس كاپین در سرفه مصرف می‌شود.

مرفین و كدئین تنها مخدر مهم هستند كه از گروه فنانترنی آلكالوئیدهای تریاك به دست می‌آیند. تریاك حاوی 10 درصد مرفین و 5/0 دصد كدئین است. كدئین در طب از مرفین به روش تجاری ساخته می‌شود.

مرفین، آلكالوئید اصلی تریاك، درسال 1803 توسط سرتورنر جدا شد ولی تا سال 1952 به طور كامل سنتز نشده بود. سنتز آن ساختمان پیشنهاد شده، توسط گولند و روبینسون در 1925 را ثابت كرد.

دو گروه هیدروكسیلی یكی فنولی و دیگری الكی، اهمیت زیادی دارند، زیرا بعضی مشتقات طبیعی مرفین توسط تغییرات سادة یكی یا هر دوی این گونه‌ها به دست می‌آیند. مثلاً، كدئین، متیل مرفین است كه استخلاف در گروههای هیدروكسیل تهیه می‌شوند، تركیب متصاد (آنتی دوتی) ثعنی نالورفین توسط جانشین نمودن ریشة آلین به جای گروه متیل روی نیتروژن به دست می‌آید.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نرم افزار اسنپ پاورپوینت نظریات بهره چیست پاورپوینت تیپولوژی مسکن (پروژه طرح 5) پاورپوینت مدیریت شهری پاورپوینت هنر معماری ایرانیان در دوران باستان