داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى | absorption | 19860

شناسه این محصول: 19860 | لینک سایت منبع: http://absorption.zarrinclinic.ir/absorption/19860/html | کلیدی ترین کلمات: داد و ستد ,خردسالان ,محقق اردبیلى ,داد و ستد خردسالان ,داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى ,پروژه ,پژوهش ,مقاله ,جزوه ,تحقیق ,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود جزوه ,دانلودتحقیق

داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به كودكان و نوجوانان است، گرچه احكام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لكن زوایاى زیادى از احكام، بویژه مسائل عبادى، اقتصادى و كیفرى آنان، هم اكنون نیز در هاله اى از ابهام است

مشخصات فایل

تعداد صفحات

33

حجم

0/28 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

 از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به كودكان و نوجوانان است، گرچه احكام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لكن زوایاى زیادى از احكام، بویژه مسائل: عبادى، اقتصادى و كیفرى آنان، هم اكنون نیز در هاله اى از ابهام است.

از مسائلى كه در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یك سوى، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حكم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.

و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق كودكان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است كه با پاره اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است كه در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.

در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر كس كه داراى هجده سال تمام نباشد، در حكم غیر رشید است، مع ذلك، در صورتى كه بعد از پانزده سال تمام، رشد كسى در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»

و در ماده 1210 آمده است: «هیچ كس را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد كم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، كه ملاك محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح كرد:

«هیچ كس را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد كه عبارت یكى از آنها چنین است:

«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:

«اموال صغیرى كه بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.»

مى بینید كه مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود كه آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و كم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یكى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:

«در قوانین سابق آمده است كه افرادى كه سن آنها كم تر از 18 سال باشد، در حكم غیر رشید مى باشند، مگر آن كه رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل كرده اند. با توجه به این كه در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود، آیا محكوم كردن افراد بالغ كم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است كه در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممكن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»

حضرت امام خمینى، در پاسخ مى نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این كه دلیل داشته باشد كه احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سیاسى، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.

از این روى، بایسته است كه فقه، با دقت بیشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینى كه این مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبیلى است كه بر خلاف دیدگاه بسیارى از فقیهان پیشین، بر این باور است كه معیار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیرى از در اختیار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.

پیشینه بحث

از آن جا كه بررسى تاریخ مساله در روشن شدن حكم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه اى از دیدگاههاى فقهاى پیشین كه سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع) بوده است، اشاره مى كنیم:

شیخ مفید مى نویسد:

«و لاتجوز وصیة الصبى و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد كار نیك جایز نیست.

شیخ طوسى مى نویسد:

«و لایدفع المال الى الصبى و لایفد حجره حتى یبلغ.» مال به نابالغ داده نمى شود و بازداشتن از دست یازى به مال، از خردسال جدا نمى گردد، تا این كه بالغ گردد.

ابن حمزه مى نویسد:

«فاما الموصى فانما تصح وصیته باجتماع اربعة اشیاء... البلوغ.» وصیت وصیت كننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.

ابن ادریس مى نویسد: «الصبى لایجوز ان یكون وصی؛ لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث... الى ان قال: و ان كان كذلك لم یكن لكلامه حكم.» نابالغ نمى تواند وصى قرار گیرد، چون امام فرموده: تكلیف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد.

ابن زهره مى نویسد:

«و لایرتفع الحجر عن الصبى الا بامرین البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمى شود، مگر با دو چیز:1. رسیدن به حد بلوغ 2. رسیدن به حد رشد.

محقق حلى مى نویسد:

«و اما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد... و اذا لم یجتمع الوصفان كان الحجر باقیا و كذا لو لم یحصل الرشد.» اما كودكان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن ماله، بازداشته اند، تا هنگامى كه دو ویژگى در آنها پیدا نشود: 1.

بلوغ 2. رشد و مادامى كه این ویژگى در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقى است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد.

همو، در جاى دیگر مى نویسد:

«و لایزول حجر الصغیر الا بوصفین: الاول البلوغ... الثانى الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمى گردد، مگر با دو ویژگى: 1. بلوغ 2. رشد.

شیخ ابى زكریا مى نویسد:

«و ینفد الحجر ببلوغ الصبى رشیدا و هو المصلح لماله و یدفع الیه.» با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنان از تصرف برداشته مى شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال مى گردد و اموال به او داده مى شود.

علامه مى نویسد:

«انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد.» بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به ماله، با دو ویژگى از آنان، برطرف مى گردد: 1. بلوغ 2. رشد.

از این عبارته، چند مطلب روشن مى گردد: 1. فقها در اصل بازداشتن خردسالان ، از دست یازى به ماله، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگیهاى آن، با یكدیگر اختلاف دارند.

2. بیشتر فقه، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختیار گرفتن ماله، ویژگى رشد را همانند بلوغ عنوان كرده اند.

3. عنوان بلوغ، در كلام فقها مطلق است كه در خور تفسیر به بلوغ سنى و بلوغ عقلى و فكرى است.

دیدگاه فقیهان

در این مساله دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد و در میان آنه، چند دیدگاه، از اهمیت زیادترى برخوردارند، از جمله:

1. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند.

2. فرق گذاردن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولى باطل و دومى صحیح است.

3. فرق گذاردن میان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، كه باطل است و داد و ستد آنان با اجازه كه صحیح است.

4. درستى داد و ستد خردسالان رشید، مطلق، گرچه بى اجازه ولى باشد.

محقق اردبیلى، بر خلاف بسیارى از فقیهان پیشین، دیدگاه چهارم را پذیرفته است و ضمن رد دلیلهایى كه مى تواند بر سه دیدگاه نخست اقامه گردد، چند دلیل براى ثابت كردن دیدگاه خویش مى آورد.

این نوشته در پى آن است، تا دلیلهاى دیدگاه محقق را بنمایاند، از این روى، در آغاز چكیده دیدگاه ایشان ارائه مى شود، سپس دلیلهایى كه در ثابت كردن دیدگاههاى دیگر اقامه شده، یا امكان دارد اقامه شود، آورده مى شود و به بوته نقد و بررسى گذارده مى شود و پس از آن، آنچه كه مى تواند دیدگاه چهارم را كه دیدگاه اردبیلى است، ثابت كند مطرح خواهد شد و در پایان، دیدگاه قانون مدنى نسبت به داد و ستدهاى خردسالان عرضه مى شود.

دیدگاه محقق اردبیلى

در كتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه هاى حَجْر و این كه اسباب حَجْر گوناگون است، مى نویسد:

«دلیل بر این كه بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامى»، سنت و اجماع است.

این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخى دست یازیها به ماله، نه در تمامى آنه، زیرا دلیلى نداریم بر این كه خردسالان در همه گونه دست یازیدن به ماله، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلى هم نداریم.» در كتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامى» به عنوان دلیلهاى باطل كننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مى پردازد كه به گونه خلاصه یادآور مى شویم:

«این دلیله، اطلاق ندارند نسبت به پرهیز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختیار گرفتن ماله، افزون بر آن، دلیلهایى نیز بر درستى داد و ستد وجود دارد كه عبارتند از:

1. اجماع بر نادرستى داد و ستدهاى خردسال، به طور مطلق، آشكار نیست.

2. آیه دلالتى روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد. زیرا مال خردسال را در اختیار او نگذاشتن، ناسازگارى با این كه عقد و ایقاع او درست باشد، ندارد، بویژه اگر خردسال اهل تمیز باشد و ولى او نیز، اجازه داده باشد.

3. تایید كننده درستى داد و ستدهاى خردسال، این است كه در مواردى، دست یازیهاى مالى خردسال، درست است، از جمله: تدبیر، وصیت، اجازه ورود به داخل منزل.

4. آیه دلالت دارد بر این كه آزمایش خردسال، باید پیش از بلوغ باشد؛ زیرا اگر زمان آزمایش، پس از بلوغ باشد، لازم مى آید كه واگذارى مالهاى خردسال از شایستگى براى در اختیار گرفتن، به تاخیر بیفتد.

5. از درستى آزاد كردن بنده و وصیت و صدقه به معروف و...

كه محتواى بسیارى از روایات است، استفاده مى شود كه داد و ستد او نیز در درست است، بویژه اگر اهل تمیز و رشید باشد كه سود و زیان خویش را دست یازیهاى مالى بفهمد، همان گونه كه در بسیارى از خردسالان دیده مى شود كه از پدران و بزرگان خود، به سود و زیان خود آگاه ترند.

6. ظاهر عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ، درستى داد و ستدهاى خردسال را كه قدرت تشخیص دارد و از سوى پدر اجازه دارد، مى رساند؛ زیرا دلیلى كه بگونه صریح دلالت كند بر نادرستى داد و ستد خردسالان نداریم و اجماع هم كه محقق نشده است.»

ملاحظه مى شود كه مقدس اردبیلى بر این باور است كه معیار درستى داد و ستد خردسالان، بلوغ سنى نیست، بلكه معیار آن، رشد فكرى و عقلى اوست و همان گونه كه پس از این خواهد آمد، رشد فكرى و عقلى در هر كار و عقد و تصرفى فرق مى كند؛ زیرا رشد فكرى، نسبت به پاره اى از دست یازیها و داد و ستدها امكان دارد، پیش از بلوغ سنى حاصل گردد و رشد فكرى و عقلى، نسبت به پاره اى دیگر از دست یازیها و داد و ستدها پس از بلوغ سنى و برخى دیگر، همزمان با بلوغ سنى حاصل گردد. 

👇محصولات تصادفی👇

نقشه پلان و ریزفضاهای سینما

نقشه پلان و ریزفضاهای سینمادانلود فایل اتوکدی نقشه پلان و ریزفضاهای سینما، با فرمت dwg برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی.مشخصات فایلتعداد صفحات3حجم1838/691 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdwgتوضیحات کاملفایل اتوکدی نقشه پلان و ریزفضاهای سینما، با فرمت dwg برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی. مشخصات محتوای ف

پاورپوینت استراتژی های رقابتی مايكل پورتر

پاورپوینت استراتژی های رقابتی مايكل پورتردانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی های رقابتی مايكل پورتر، در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، رقابت پذیری در سطوح مختلف،:مفهوم و تعریف مزیت رقابتی، مزیت رقابتی در میزان تقاضا، مزیت رقابتی در هزینه، مزیت رقابتی پایدار، مفهوم مزیت رقابتی پایدا

پاورپوینت تحلیل خانه ی اَوِری کونلی فرانک لوید رایت

پاورپوینت تحلیل خانه ی اَوِری کونلی فرانک لوید رایتدر این فایل خانه ی اَوِری کونلی اثر فرانک لوید رایت مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 11 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.مشخصات فایلتعداد صفحات10حجم1941/994 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptتوضیحات کاملپا

پاورپوینت تحلیل طراحی دفتر اداری گرینر آلمان

پاورپوینت تحلیل طراحی دفتر اداری گرینر آلماندر این فایل طراحی دفتر اداری گرینرواقع در آلمان مورد تحلیل قرار گرفته است.این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 22 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.مشخصات فایلتعداد صفحات22حجم3150/923 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptتوضیحات کاملپاورپوینت تحلیل

پاورپوینت ارزيابي با رويكرد توانمندسازي كاركنان

پاورپوینت ارزيابي با رويكرد توانمندسازي كاركناندانلود پاورپوینت با موضوع ارزيابي با رويكرد توانمندسازي كاركنان، در قالب ppt و در 60 اسلاید، قابل ویرایش، شامل انسان، سرمايه اي بي پايان، منابع انساني، دارايي ارزشمند و ارزش آفرين، توانمند سازي، توانمندسازی کارکنان، عناوین سنتی توانمندسازی، هدف از توانم

پاورپوینت حسابداری ارزش جاری

پاورپوینت حسابداری ارزش جاریدانلود پاورپوینت با موضوع حسابداری ارزش جاری ، در قالب pptx و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل چهار مکتب اندیشه در مورد محاسبه سود شرکت، حسابداری بر مبنای ارزش جاری، مربوط بودن مفهوم سود، ویژگی های سود حسابداری، نقاط قوت سود حسابداری، نقاط ضعف سود حسابداری، ماهیت مفهوم اق

پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری

پاورپوینت آشنایی با فیبر نوریدانلود پاورپوینت با عنوان آشنایی با فیبر نوری در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 34 اسلاید شامل تاريخچه، اجزای مختلف سيستم انتقال فيبرنوری، مزايای سيستم انتقال فيبرنوری، محدوديتها و نقاط ضعف فيبرهای نوری، مقايسه کابل فيبرنوری و کابل مسی، فيبر نوری چيست، ساختار فيبرنوری،

پاورپوینت پروفیل قوطی ستونی و موارد استفاده از آن

پاورپوینت پروفیل قوطی ستونی و موارد استفاده از آنپاورپوینت پروفیل - قوطی ستونی و موارد استفاده از آن در 21اسلایدبرای شما عزیزان در نظر گرفته شده است .مشخصات فایلتعداد صفحات21حجم2229/654 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxتوضیحات کاملپاورپوینت پروفیل - قوطی ستونی و موارد استفاده از آن قوطی چیست؟مقطع های

پاورپوینت جورج هربرت مید

پاورپوینت جورج هربرت میدپاورپوینت جورج هربرت مید شامل 35 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان علوم اجتماعی کاربرد دارد .مشخصات فایلتعداد صفحات35حجم268/285 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxتوضیحات کاملپاورپوینت جورج هربرت مید پاورپوینت جورج هربرت م

مبانی نظری شیعیان سیستان

مبانی نظری شیعیان سیستانمبانی نظری شیعیان سیستان (فصل دوم تحقیق)مشخصات فایلتعداد صفحات50حجم0/87 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات کاملمبانی نظری شیعیان سیستان (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه،

پاورپوینت تخصیص منابع

پاورپوینت تخصیص منابعپاورپوینتتخصیص منابعمشخصات فایلتعداد صفحات50حجم0/265 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptتوضیحات کاملپاورپوینت تخصیص منابع تعریف–        تخصیص منابع عبارتست از تقسیم و توزیع خدمات و امكانات بین     مردم و برنامه های موجود&n

بررسی اهمیت رضایت مشتری و تاثیر آن در بازار رقابتی

بررسی اهمیت رضایت مشتری و تاثیر آن در بازار رقابتیبررسی اهمیت رضایت مشتری و تاثیر آن در بازار رقابتیمشخصات فایلتعداد صفحات107حجم0/589 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات کاملبررسی اهمیت رضایت مشتری و تاثیر آن در بازار رقابتی دارای 107 صفحه و بافرمت ورد وقابل ویرایشمقدمهدر این فصل ابتدا در مورد اهمیت

پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس اوراق بهادار

پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس اوراق بهاداردانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان پذیرش و خروج از بورس اوراق بهادار در حجم 26 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشدمشخصات فایل

پاورپوینت شناخت اجتماعی چیست

پاورپوینت شناخت اجتماعی چیستپاورپوینت شناخت اجتماعی چیست شامل 33 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن

پاورپوینت نانو پوشش‌های ساختمانی

پاورپوینت نانو پوشش‌های ساختمانیپاورپوینت نانو پوشش‌های ساختمانی در 29 اسلاید برای کاربران عزیز در نظر گرفته شده است و شما می توانید در صورت تمایل این پاورپوینت را دانلود نماییدمشخصات فایلتعداد صفحات29حجم1/632 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptتوضیحات کاملپاورپوینت نانو پوشش‌های ساختمانینانو پوشش&zwn

پاورپوینت ریچارد راجرز جورج در تاریخ

پاورپوینت ریچارد راجرز جورج در تاریخپاورپوینت ریچارد راجرز جورج در تاریخ در 26 صفحه پاورپوینت برای کاربران عزیز در نظر گرفته شده است و شما می توانید در صورت تمایل این پاورپوینت را دانلود نماییدمشخصات فایلتعداد صفحات26حجم1/276 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptتوضیحات کاملپاورپوینت ریچارد راجرز جورج در تار

پاورپوینت منطق الطیر عطار

پاورپوینت منطق الطیر عطارپاورپوینت منطق الطیر عطار 506 اسلایدمشخصات فایلتعداد صفحات506حجم0/142 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات کاملآشنایی با زندگی عطار، كتاب منطق الطیر و تمثیلآشنایی با زندگی عطار، كتاب منطق الطیر و تمثیل  شرح ابیات مشكل فصل های دوم تا هشتم آشنایی با عذرهای پرندگانی كه هر كد

پاورپوینت تحلیل شکل و فرم شهر

پاورپوینت تحلیل شکل و فرم شهردانلودفایل پاورپوینت بررسی و تحلیل شکل و فرم شهر ، در حجم 36 اسلاید قابل ویرایشمشخصات فایلتعداد صفحات36حجم4/790 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptتوضیحات کاملپاورپوینت تحلیل شکل و فرم شهر فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل شکل و فرم شهر ، در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش.بخی از متن:ش

بررسی رابطه بین نگرش مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی

بررسی رابطه بین نگرش مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنماییپایان نامه بررسی رابطه بین نگرش مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنماییمشخصات فایلتعداد صفحات54حجم0/200 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتوضیحات کاملبررسی رابطه بین نگرش مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی مقدمه آدمی تنها آفریده ای است كه م

پاورپوینت بررسی سكولاریسم

پاورپوینت بررسی سكولاریسمپاورپوینت سكولاریسم در 6اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxمشخصات فایلتعداد صفحات6حجم0/45 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxتوضیحات کاملپاورپوینت بررسی سكولاریسم  سكولاریسم (secularism) :  در لغت : دنیا مداری ، دنیا محوری ،‌ دین گریزی و ... در اصطلاح :