👈 فروشگاه فایل 👉

حقوق اقتصادی اساسی دولتها

ارتباط با ما

... دانلود ...

حقوق اقتصادی اساسی دولتها

1حقوق اقتصادی اساسی دولتها 1 حاكمیت دائمی به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاكمه ای برای ملی كردن برخوردار است؛ كه در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن كشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود ظاهر این جمله با مفهوم حاكمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و تركیب آن فراتر از روال عملی ا

مشخصات فایل

تعداد صفحات

26

حجم

0/22 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

حقوق اقتصادی اساسی دولتها

 عدم مداخله در امور داخلی

دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یكدیگر را رعایت كنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری كه اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد كمتر از تهدید یا استفاده از زور را كه جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی كند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.

به این ترتیب دولتی كه از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات كمكی می‌كند، نمی‌تواند شكوه كند كه پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل كرده باشد، در آن صورت اجرای حكم در كشور اخیر ممكن است با مشكلات جدی مواجه شود.

در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد كه «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست كم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل حمام ‌گنجعلی‌خان کرمان پاورپوینت تحلیل برج نوآوری باشگاه جاکی پاورپوینت نظریه های یادگیری در روانشناسی مبانی و پیشینه نظری همبستگی خانواده قانون تجارت