👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تربیت بدنی در مدارس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تربیت بدنی در مدارس

محتوا يا كلية فعاليتهايي كه با نام تربيت‌بدني آموزش داده مي‌شود بر پاية فعاليتهاي جسماني استوار بوده و از ورزش جدا نمي‌باشد و حتي مي‌توان عنوان نمود كه در بسياري مواقع از طريق انواع رشته‌هاي ورزشي مي‌توان به اهداف تربيت‌بدني دست يافت اما بايد اين موضوع مهم را يادآوري نمود كه در شيوه‌هاي اجرايي و هدف كار و فعاليت تربيت‌بدني و ورزش تفاوت وجود دارد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

199

حجم

414/63 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

ppt

توضیحات کامل

عنوان: پاورپوینت تربیت بدنی در مدارس

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 199

هدف كلي‌

شناخت اهداف و نقش آن در تعيين محتوا و خطمشيهاي اجرايي درس تربيت‌بدني در مدارس‌.

هدفهاي رفتاري‌

1. مفهوم تربيت‌بدني و تعاريف مربوط به آن

2. اختلاف بين دو واژة«ورزش‌» و «تربيت‌بدني‌»

3. نقش اهداف در برنامه‌ريزي فعاليتهاي تربيت‌بدني و ورزش مدارس

4. اهداف عمومي تربيت‌بدني در دورة ابتدايي‌، راهنمايي و دبيرستان

5. تعریف واهداف آموزش و پرورش

6. اهداف كلي و اختصاصي تربيت‌بدني و ورزش.

7. ضرورت تدوين برنامه‌هاي تربيت‌بدني و ورزش در مدارس

8. اهداف تربيت‌بدني در مدارس را از نظر «كين‌» و «دكتر تاش‌»

مفهوم تربيت‌بدني‌

به منظور تعيين اهداف تربيت‌بدني ابتدا لازم است كه مفهوم تربيت‌بدني در مدارس به درستي شناخته شود. بسياري از افراد جامعه و حتي تعدادي از معلمان و مربيان تربيت‌بدني دو واژة ورزش و تربيت‌بدني را به جاي يكديگر به كار مي‌برند. اين موضوع چنان فراگير شده است كه در بسياري از برنامه‌هاي آموزشي واژة ورزشي به جاي واژة تربيت‌بدني به كار برده مي‌شود. اگرچه هر دو بر پاية فعاليتهاي جسماني بنا شده اما تربيت‌بدني از نظر ماهيت و اهداف با ورزش تفاوت داشته و اين تفاوتها در اجراي برنامه‌ها شكل واقعي و عيني به خود مي‌گيرد. اين تفاوتها در تعاريف هر يك از واژه‌هاي تربيت‌بدني و ورزش به خوبي مشاهده مي‌شود.

ژرژهپر : «تربيت‌بدني علمي است منظم‌، اصولي‌، تدريجي و مداوم كه از سن كودكي تا كهولت به منظور تقويت كامل بدن كسب سلامتي و بالابردن قدرت و استقامت دستگاههاي مختلف بدن و پرورش استعدادهاي افراد براي انجام هر نوع فعاليت مي‌باشد».

دكتر لوبوش : «تربيت‌بدني مجموع روشهايي است كه جهت تبديل بدن به يك وسيلة مورد اعتماد و تطابق و همگامي با محيطهاي بيولوژيكي و اجتماعي از طريق پرورش عوامل بيولوژيكي (قدرت و استقامت دستگاههاي گردش خون و تنفس‌) و عوامل رواني‌ـ حركتي كه خود باعث به وجود آمدن كنترل و مهارتهاي بدني كه يكي از عوامل مهم رفتار و شخصيت آدمي است مي‌باشد».

با تعاريف فوق مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه ورزش بخشي از تربيت‌بدني است كه انجام‌دادن آن منوط به كسب انواع مهارتهاي حركتي و ورزشي است‌.

فهرست مطالب

فصل اول: اهداف تربيت‌بدني و ورزش در مدارس‌

فصل دوم‌: برنامه‌ريزي درس تربيت‌بدني و ورزش در مدارس‌

فصل سوم: شناخت خصوصيات و ويژگيهاي رشدي دانش‌آموزان‌

فصل چهارم : محتواي درس تربيت‌بدني در مدارس

فصل پنجم‌: وظايف و مسئوليتهاي نهادها و مسئولان آموزشي‌

فصل ششم‌: اصول برنامه‌نويسي كلاسهاي تربيت‌بدني‌

فصل هفتم: روشهاي تدريس درس تربيت‌بدني در مدارس‌

فصل هشتم : ارزشيابي و نمره‌دادن در تربيت‌بدني

فصل نهم : برنامة تربيت‌بدني ويژه در مدارس

منبع : تربیت بدنی در مدارس

انتشارات دانشگاه پیام نور

رشته تربیت بدنی

تالیف:دکتر مهدی کارگر دکتر مسعود نادریان

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق درباره دکتر علی شریعتی پاورپوینت بررسی تطبیقی اینکوترمز 2000 و 2010 پاورپوینت نقد و بررسی فضای خانه آبشار (اثر فرانک لوید رایت) پاورپوینت تخلیه ید چیست ترجمه مقاله آموزش کارآفرینی: مروری بر اهداف, روشهای تدریس, و نشانه های اثر