👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران محله شهید خوب بخت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران محله شهید خوب بخت

دانلود فایل ورد بررسی نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران محله شهید خوب بخت- با تاکید بر مسئله امنیت در محله ، در حجم 55 صفحه آماده پرینت.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

55

حجم

570/525 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

فایل ورد بررسی نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران محله شهید خوب بخت- با تاکید بر مسئله امنیت در محله ، در حجم 55 صفحه آماده پرینت.

بخشی از متن:

مقدمه

تا قبل از جريان ناشي از انقلاب صنعتي، تغييرات جوامع شهري بسيار نامحسوس بوده و به تبع آن کالبد شهرها نيز با دگرگوني قابل توجهي مواجه نبود. همگام با تغييرات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و فناوري هاي جديد، بافتهاي شهري با تغيير شکل و شالوده مواجه شد، چرا که شهر نيز همچون ساير پديده هاي مصنوع انسان ساخت در طول زمان دچار تغيير و تحول و رشد و توسعه مي گردد. اين توسعه فرآيندي پويا و مداوم است که در طي آن محدوده هاي فيزيکي شهر و فضاهاي کالبدي آن در جهات عمودي و افقي از حيث کميت، افزايش و از حيث کيفي، تغيير مي يابد. اگر اين روند سريع و بي برنامه باشد به ترکيب فيزيکي و مناسبي از فضاهاي شهري نخواهد انجاميد. در نتيجه سيستم هاي شهري با مشکلات بسياري مواجه خواهد شد. محله ها و بافتهاي يک شهر از امکانات و عوامل رشد مساوي در طول زمان برخوردار نبوده و نيستند. همين امر سبب بوجود آمدن تفاوتهاي آشکار در سيماي شهرها شده است. در حاليکه شهر توسعه يافته و پايدار شهري است که در حين رشد، توسعه و ايجاد فضاي جديد، ارتباط منطقي و منسجمي بين فضاهاي جديد و قديم برقرار نمايد و يکپارچگي و هويت شهر را حفظ کند. امروزه مهمترين مشکل در مورد رشد نا انديشيده شهرها فقدان نقشه و برنامه جامع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي توسعه شهرهاست. ( حبيبي،1386، 15 )

در روند پويايي فيزيکي شهر سيماي ظاهري محله هاي جديد به شدت و سرعت تغيير يافته و بافت غير هندسي و ارگانيک قديمي به تدريج توسط بافت شبکه اي، خيابان هاي هندسي و سلسله مراتبي و تناسب عرصه و اعيان با ضوابط و ملاکهاي ويژه، جايگزين مي شوند.

و...

فهرست مطالب:

مقدمه 2

فصل اول 1

طرح تحقیق 1

بيان مساله 3

اهداف تحقیق 5

پرسش های تحقیق 6

روش تحقیق 6

تعریف مفاهیم 7

جامعه مورد مطالعه 10

زمان انجام تحقیق و نحوه ورود به میدان تحقیق 10

کار در میدان تحقیق و جمع آوری اطلاعات و داده ها 13

پیشینه تحقیق 14

فصل دوم 18

محله شهید خوب بخت 18

محله شهيد خوب بخت منطقه15 شهر تهران 19

فصل سوم 24

ادبیات تحقیق 24

بافت فرسوده چیست؟ 25

طرح نوسازي بافت فرسوده چيست؟ 26

تاریخچه نوسازی بافت های فرسوده در جهان 27

تاریخچه نوسازی بافت های فرسوده در ایران 29

تاریخچه نوسازی بافت های فرسوده در شهر تهران 33

فصل چهارم 35

یافته های تحقیق 35

امنیت 36

دیدگاه اهالی محله خوب بخت در ارتباط با مسئله امنیت 37

نمودار درختی اعتیاد از نگاه اهالی محله خوب بخت 40

پسشنهادات برای گیرنیفتادن در دام اعتیاد 41

دلایل عدم مشارکت اهالی محل در طرح نوسازی از دیدگاه خود آنها 41

پیشنهادات 42

موانع و مشکلات اجراي طرح نوسازي در محله خوب بخت 43

نتیجه گیری 45

نتیجه گیری 46

فهرست منابع 49

این فایل با فرمت ورد در 55 صفحه آماده پرینت تهیه شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آزمون های توانایی چیست پروتکل شناخت درمانی هستی نگر پاورپوینت استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه سطح کلان پاورپوینت انواع سقف پاورپوینت تفاوت لذت های دنیوی و اخروی