👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس

مشخصات فایل

تعداد صفحات

80

حجم

189/358 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 80

حسابرسی فرایندی است منظم وبا قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق ادعاها (اظهارات) با معیار های از پیش تعیین شده و گزارشگری نتایج به افراد ذینفع. (کمیته انجمن حسابداران امریکا، 1973، 2 به نقل از حساس یگانه، 1384، 135).

عبارت فرایند منظم وبا قاعده دلالت بر آن دارد که فعالیت حسابرسی براساس برنامه ریزی انجام می شود که بر مبنای آن مجموعه ای از شواهد جمع آوری و ارزیابی می شود و از این طریق اهداف حسابرسی تحقق می یابد. فرایند منظم وبا قاعده همچنین بدین معنی است که حسابرسی، حداقل در قسمت هایی از فرایندش بر مبنای روش های علمی انجام می پذیرد.

جمع آوری وارزیابی بی طرفانه شواهد، شالوده حسابرسی است. اگر چه نوع وماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی می تواند بین پروژه های مختلف حسابرسی متفاوت باشد، اما تمام حسابرسی ها، برمحور جمع آوری وارزیابی شواهد متمرکز می باشند.

موضوع مورد رسیدگی از یک سری ادعاهای (اظهارات) مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی تشکیل شده است. این ادعاها که صراحتا ویا تلویحا عنوان می شوند، در چارچوب تعریف حسابداری که در بیانیه اساسی تئوری حسابداری (کمیته مسئول تدوین بیانیه اساسی تئوری حسابداری وابسته به انجمن حسابداری امریکا (AAA) حسابداری را به صورت زیر تعریف می نماید:حسابداری فرایندی شناسایی، اندازه گیری وگزارشگری اطلاعات اقتصادی جهت تصمیم گیری آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات است) ارایه شده است، قرار می گیرند و«اطلاعات اقتصادی» نامیده می شوند. دراینجا کلمه «اقتصادی» نمایانگر هر گونه شرایطی است که منجر به تصمیم گیری در تخصیص منابع محدود می گردد. (نیکخواه ومجتهد زاده، 1378، 16-15).

3-2 انواع حسابرسی

با توجه به منظور اشخاص ذینفع از انجام هر حسابرسی وهمچنین برنامه ریزی هایی که هر حسابرس با توجه به امکانات ومحدودیت های موجود جهت انجام کار حسابرسی انجام می دهد تقسیم بندی های مختلفی جهت انواع حسابرسی از جنبه های گوناگون آن انجام شده که اهم آنها به شرح زیر می باشد. (خسرو چرمی، 1385، 23).

1-3-2 انواع حسابرسی از نظردلیل ارجاع کار

الف- حسابرسی الزامی: بدان معنی که هر یک از واحدهای اقتصادی مطابق قوانین موجود یا به وسیله یکی از مراجع رسمی ملزم به انتخاب حسابرس می باشند (ولو آنکه خود مایل به انتخاب آن نباشند) به عنوان مثال در شرکت های سهامی عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار، سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه ملزم به انتخاب حسابرس می باشند و یا کلیه شرکت های سهامی عام وخاص مطابق مقررات قانون تجارت ایران ، ملزم به تعیین بازرسی قانونی می باشند.

ب- حسابرسی اختیاری: درچنین حالتی افراد ذیصلاح در هر واحد اقتصادی الزامی به انتخاب حسابرس نداشته وتنها در صورتی که خود مایل باشند می توانند اقدام به انتخاب حسابرس نمایند. به عنوان مثال انتخاب حسابرس (نه بازرس قانونی) توسط سهامداران در شرکت های سهامی خاص.

فهرست مطالب

 تعریف حسابرسی

انواع حسابرسی

انواع حسابرسی از نظردلیل ارجاع کار

انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی

انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار

انواع حسابرسی از نظر شیوه انجام کار

انواع حسابرسی از دیدگاه دیگر

معیارهای ارزیابی اطلاعات

مربوط بودن

تایید پذیری (قابلیت رسیدگی)

عاری بودن از سو گیری

کمیت پذیری

عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی

نقش اصلی حسابرسی

بعد کنترلی

بعد اعتبار بخشی

مفاهیم مهم حسابرسی

شواهد حسابرسی

نواع شواهد در حسابرسی

ماهیت شواهد حسابرسی

مراقبت های حرفه ای

ارایه منصفانه

استقلال حسابرس

اصول اخلاقی

نقش وجایگاه حسابرسی

نقش اقتصادی حسابرس

قانون تجارت و حسابرسی مستقل

محوریت استاندارد های حسابداری وحسابرسی

ابعاد نظام کنترل مالی در ایران

گزارش حسابرسی

موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد.

موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر ندارد

انواع گزارش های حسابرسی

معیارهای عملکرد

شاخص های عملکرد مالی

روش های تجزیه و تحلیل مالی

نسبت های مالی

ارتباط بین اهداف حسابداری و نسبت های مالی

طبقه بندی نسبت ها

نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق

نسبت های نقدینگی

نسبت های سود آوری

نسبت های سرمایه گذاری

نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی

سایر نسبت های مالی استفاده در تحقیق

استفاده کنندگان نسبت های مالی

محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی

نسبت های مالی وشاخص های عملکرد شرکت های موفق

کاربرد نسبت های مالی در پیش بینی ناتوانی مالی

انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی

مدل آلتمن

مدل زیمسکی

مدل شیراتا

ویژگی های شرکت های ورشکسته

روش های تحلیلی

ارتباط بین معیارهای عملکرد و گزارش حسابرس

مسئولیت حسابرس در رابطه با تداوم فعالیت شرکت

تحقیقات انجام یافته مرتبط با تداوم فعالیت

اندازه شرکت و اظهار نظر حسابرس

تحقیقات مرتبط با اندازه شرکت

پیش بینی اظهار نظر حسابرس

انواع الگوهای پیش بینی اظهار نظر حسابرس

پیشینه تحقیق

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بتن خود متراکم SCC بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت پاورپوینت ماکارونی رشته به رشته مبانی نظری رفتار جرات‏مندانه پاورپوینت پردازش تصویر و معرفی تکنیک های استفاده از آن