👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنوع فرهنگی، تنوع قومی، تنوع مذهبی، تنوع زبانی، مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و مشارکت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنوع فرهنگی، تنوع قومی، تنوع مذهبی، تنوع زبانی، مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و مشارکت

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنوع فرهنگی، تنوع قومی، تنوع مذهبی، تنوع زبانی، مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و مشارکت

مشخصات فایل

تعداد صفحات

100

حجم

146/466 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنوع فرهنگی، تنوع قومی، تنوع مذهبی، تنوع زبانی، مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و مشارکت

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 100

درتعریف تایلور[1]، "فرهنگ مجموعه پیچیده­ای شامل دانش، معتقدات، باورها، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، حقوق و قوانین و آداب و رسوم و بالاخره تمام قابلیت ها و عادات و رفتاری است که انسان به عنوان عضو جامعه خود فرا می­گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را دربردارد" (روح­الامینی، 1368، ص 17).

از نظر تایلور فرهنگ کلیت زندگی اجتماعی انسان است و خصلتی جمعی دارد؛ بعلاوه فرهنگ جنبه اکتسابی دارد و موروثی نیست و عامل زیست شناسی (بیولوژیک) در آن نقشی ندارد. بدین معنا انسان بی فرهنگ و جامعه بی فرهنگ در کار نیست، زیرا زندگی اجتماعی یعنی با هم زیستن و با هم­ زیستن به معنای در فرهنگ زیستن است. زیستن در ابتدایی­ترین قبیله یا بزرگترین و پیچیده­ترین جامعه تکنولوژیک مدرن از این جهت یکسان است؛ اگرچه هریک از سازه های فرهنگ از نظر صورت و معنا یا سادگی و پیچیدگی، در جوامع گوناگون با هم تفاوت های اساسی دارند (آشوری، 1381).

كمیتة برنامه‌ریزی بخش فرهنگ و هنر دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در اولین برنامه پنج ساله خود، فرهنگ را كلیت درهم تافته باورها، ارزشها، آرمانها، دانش‌ها، هنرها، متون، آداب و اعمال جامعه و مشخص كننده ساخت و تحول كیفیت زندگی تعریف نموده است (صالحی امیری، 1386).

برخی از جامعه شناسان فرهنگ را "جنبه نا پیدا که ظاهراً دیده نمی شود" می نامند. با وجود این، فرهنگ تأثیر فراگیر و نافذ بر رفتار افراد، گروه ها و جوامع دارد. از این دیدگاه فرهنگ چیزی جز یک مرحله کوتاهی برای محققان جهت شناختن پتانسیل اختلاف و سوء تفاهم در شرایط و وضعیت های ارتباطهای بین المللی نیست. وقتی کسانی که با یکدیگر به گفتگو می پردازند، تلاش می نمایند تا پیام هایی از طریق ظرفیت های فرهنگی و زبان شناختی منتقل نمایند، سخنان بی ربط مطرح نمی گردد و گفتگو ها منحرف و تحریف نمی شود. فعالیت ها و تحرکاتی که تصور می رود به هماهنگی قبلی نیاز دارند از این مرحله کنار گذارده می شوند و آنچه را که یک فرهنگ اعتماد به نفس و خود باوری می داند و دیگری آن را نا مأنوس و خیالی می پندارد. مفاهیم و معانی که برای یک فرهنگ اصلی می باشد برای دیگر جزئی و حاشیه ای است. مرزهایی بین عقاید در مکان ها و محل های مختلف کشیده می شوند (کوهن، 1380).

بطور خلاصه، هنگامی که از فرهنگ سخن به میان می­آید، انسان، روشها، فعالیت ها و اکتسابات و رفتارهایش را به نقد می­کشد و سعی می­کند آنها را بهبود ببخشد تا از قید و بند رهایی یابد و هر آنچه را که از درون مانع شکوفاییش می­شود از میان بردارد(پهلوان ،1382).

2-2- تنوع فرهنگی[2]

فرهنگ شامل دستاوردهای مادی و غیر مادی انسان هاست. می توان گفت که فرهنگ مجموعه ای از سنن، عادات، آداب و رسوم، عقاید و باورها و رفتارهای یک ملت است که به دو دسته مادی و غیر مادی تقسیم می شود و از طریق آموختن منتقل می گردد. تنوع جوامع، یا در عوامل غیر مادی همانند دین و زبان ریشه دارد یا دارای ریشه مادی مانند رنگ پوست است.

افراد جامعه برحسب اینکه متعلق به کدام گروه اجتماعی و شغلی هستند و به چه طبقه­ای بستگی دارند و خود را از چه طایفه­ای می­دانند و به کدام گرایش فکری و عقیدتی منسوبند و بالاخره برحسب اینکه از نظر جنسی و سنی در چه رده ای قرار دارند دارای نمود و مختصات فرهنگی متفاوتند و به آسانی می­توان آنها را به اعتبار گفتار، رفتار، نگرش، کنش های خاص، روش های متفاوت احساس و عمل و شناخت از یکدیگر متمایز ساخت. این تفاوت و ویژگیهای داخلی هر فرهنگ را "خرده فرهنگ[3] "می­نامند. اگر تفاوت بین خرده فرهنگها به قدر کافی زیاد باشد، نتایج آن احتمالاً تنش و تضاد اجتماعی خواهد بود (كوئن، 1372).

گیدنز خرده فرهنگ را این گونه تعریف می‌كند:

"ارزشها و هنجارهای متفاوت با ارزشها و هنجارهای اكثریت كه یك گروه درون جامعه‌ای بزرگتر داراست" (1385، ص62).

به عنوان مثال، ویژگیهای مردم یك استان از لحاظ گویش، آداب و رسوم، نحوه پوشش، مهمان نوازی، ازدواج و نظایر اینها فرهنگ آنها را از سایر فرهنگها مشخص ومتمایز می‌كند. این فرهنگ ویژه را خرده فرهنگ آن استان می‌نامند، در حالی كه جزیی از فرهنگ ایرانی تلقی می‌شود. خرده فرهنگ ها نقش مهمی در شناخت فرهنگ یك كشور دارند، زیرا آگاهی از تاریخ یك قوم و حوادثی كه در طول قرون و اعصار برآن قوم گذشته را آشكار می‌سازند. حضور افراد از فرهنگ های گوناگون در کنار یکدیگر و ارتباط آنها با یکدیگر باعث تبادل ارزش ها و آداب و رسوم می گردد.

‌تنوع در نیروی انسانی شامل تمام تفاوتهایی می‌شود كه هریك از افراد را یك فرد واحد می‌­سازد، مثل: فرهنگ، قومیت، ملیت، سن، دین، ناتوانی، جنس، تحصیلات، عقیده و تمامی تفاوت­هایی كه در هر نیروی كاری مشاهده می­‌شود(ادوین[4]،2001).

تنوع فرهنگی را به عنوان بخشی از میراث مشترک بشریت، که منبعی برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری است، می توان با تنوع زیستی در جهان طبیعت مقایسه و آن را لازمه زندگی بشری محسوب کرد. از این رو برای استفاده نسل های حال و آینده باید پاس داشته شوند و همانند بخشی مهم از حقوق بشر به آن توجه شود(یونسكو،1384).

[1]- Taylor

[2]- Cultural Diversity

[3]- Subculture

[4]- Edwin

فهرست مطالب

تعریف فرهنگ

تنوع فرهنگی

فرهنگ پذیری

وجوه تفاوت فرهنگ ها

انواع گروه با توجه به تنوع فرهنگی

عوامل پیدایش تنوع فرهنگی

مزایای تنوع فرهنگی

محدودیت های تنوع فرهنگی

رویكردها و نظریه های تنوع فرهنگی

دیدگاه اسلام در مورد تنوع فرهنگی

برخورد دولت با چند فرهنگی

اقلیت

انواع اقلیت

قوم

تنوع قومی - نژادی

قوم مداری

تنوع آداب و رسوم اقوام

زبان و تنوع زبانی

نماد، پیام و معنی

عوامل مؤثر بر تنوع زبانی

تنوع دینی - مذهبی

مدیریت و کارکردهای آن

نقش های مدیریت

نقش های میان شخصی مدیران

نقش های اطلاعاتی مدیران

نقش های تصمیمی مدیران

سیر تطور مدیریت فراملیتی و جهانی

فرآیند مدیریت تنوع فرهنگی

شناخت وضعیت موجود

شناخت وضعیت مطلوب

شناسایی راهکارها

استراتژی ها مدیریت تفاوت های فرهنگی

الگوهای عمده سیاست گذاری قومی و فرهنگی

مدل همانند سازی

مدل تکثر گرایی

مدل وحدت در کثرت

مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی

مدیریت تنوع قومی

مشارکت

پیش نیازهای مشارکت

مشارکت اجتماعی

اهمیت مشارکت در اسلام

مشارکت مدرسه و عرصه های آن

نقش مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در ارتقاء مشاركت اجتماعی

پیشینه تحقیق

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری و نهضت باروک پاورپوینت نظریه شخصیت اوتو رانک مبانی نظری اسیدهای چرب و باروری طیور، گیاه رزماری و فراسنجه­های کیفی اسپرم و باروری خروس ها پاورپوینت رشد روانی پاورپوینت کاشی ضد اسید