👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های حل مسئله و هوش هیجانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های حل مسئله و هوش هیجانی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های حل مسئله و هوش هیجانی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

80

حجم

102/899 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های حل مسئله و هوش هیجانی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 80

افراد اغلب به اين دليل در مشکلی می مانند که سرسختانه تنها يک راه حل را برای مشکل خود به کار می برند; هنگامی که اين راه حل عمل نمی کند آنها با تلاش بيشتر و با همان راه حل ; کارشان را ادامه می دهند.رشد تحقيقات درباره نقش واسطه ای ارزيابی و سبک شناختی در سال های اخير موجب گسترش و توسعه دانش و کاربرد اين نقش در عرصه سلامت روان گرديده است. يکی از جنبه های ارزيابی شناختی که در ادبيات تحقيق مطرح شده است سبک حل مسأله است.

نزو ( 1987) سبک حل مسأله را بعنوان فرايندی شناختی – رفتاری تعريف می کند که افراد بوسیله آن راهبردهای موثری برای رویارویی و کنار آمدن با موقعيت های مشکل زا در زندگی روزمره را شناسايی و کشف می کنند.

هاگا ( 1995) شيوه حل مساله را وسيله ای مفيد برای مقابله با مشکلات موقعيتی تعريف می کند که به صورت فرايندی شناختی يا رفتاری ; انواع پاسخ های بالقوه مؤثر را به موقعيت های مشکل آفرين ارائه می کند واحتمال انتخاب موثرترين پاسخ را از ميان اين راه حل های مختلف افزايش می دهد.

نزو( 1987) يک فرايند پنج مرحله ای را پيشنهاد می کند که اگر به نحو مؤثری به کار گرفته شود، فرد نسبت به استرسورهای بيرونی مقاومت بيشتری نشان می دهد و کمتر مستعد افسردگی خواهد شد .

الف ) موقعيت يابی مشکل [1] - تشخيص اين که مشکل وجود دارد.

ب ) تعريف و فرمول بندی مسأله [2] - ارزيابی حيطه مشکل و تعيين اهداف واقع گرانه.

ج ) ايجاد راه حل های گوناگون [3] .

د ) تصميم گيری [4] - انتخاب راه حلّی برای اجرا.

و) اجرا و ارزيابی راه حل انتخاب شده [5] . نظارت و ارزيابی موفقيت های حاصله از انجام راه حل برگزيده شده و تقويت خود برای موفقيت ها.

بر طبق اين نظر حل مسأله مقدمتاً يک فرايند مقابله ای آگاهانه ، منطقی ، پر تلاش و هدفمند است که می تواند توانايی فرد را برای مقابله سودمند با انواع وسيعی از مومفقيت های استرس زا افزايش دهد.

بسیاری از مردم عقیده دارند که ، حل مسئله عالیترین نمونه تفکر است. در کار حل مسئله تلاش بر آن است که به هدفی برسیم ولی هدف را حاضر و آماده برای این کار در اختیار نداریم. باید هدف را به پاره هدفها واین پاره هدفها را نیز به هدفهای جزئی تقسیم کنیم تا در نهایت به سطحی برسیم که وسیله وصول برای ما آماده و مهیا است. (آندرسون 1990 به نقل از اتکینسون وهمکاران / براهنی و همکاران 1379)

راهبردهایی که مردم برای تجزیه هدفها به پاره هدفها بر می گزینند از موضوعات اساسی درحل مسئله است. نکته مهم دیگر نحوه بازنمای مسئله است . در ادامه به هر دو موضوع پرداخته می شود.

راهبردهای حل مسئله:

یکی از راهبردها این است که تفاوت وضعیت فعلی در موقعیت مشکل زا با وضعیت هدف که همان صورت حل شده مسئله است کاهش دهیم. راه حلهای شبیه به هم و پیچیده تر نیز هست که تحلیل وسیله – هدف نام دارد. در این راهبرد ، موقعیت فعلی با موقعیت هدف مطابقت داده می شود تا مهمترین تفاوت این دو موقعیت معلوم گردد.

راهبرد دیگر این است که کار را از هدف آغاز کنیم و رو به عقب برگردیم. این روش مخصوصا" در حل مسائل ریاضی بسیار مفید و موثر است.(اتکینسون و همکاران /براهنی و همکاران 1379)

بازنمایی مسئله:

موفقیت در حل مسئله نه تنها تابع نوع راهبرد تجزیه مسئله به عناصر آن است ، بلکه به چگونگی بازنمایی مسئله نیز وابسته است. گاه نوعی بازنمایی گزاره ای مفید است و بعضی وقتها نیز بازنمایی دیداری یا تجسمی موثر تر است . علاوه بر مسائل مربوط به گزاره ها در قیاس با تصویر های ذهنی ; پرسش هایی نیز درمورد محتوای بازنمایی به چشم می خورد. گاه به این دلیل نمیتوانیم مسئله ای را حل کنیم که در بازنمایی آن یا عنصر با اهمیتی را نادیده گرفته ایم یاعنصر کم اهمیتی را به آن اضافه کرده ایم.(اتکینسون و همکاران / براهنی و همکاران 1379)

[1]Problem orientation

[2] Problem definition and formulation

[3]Generation of alternative soloutions

[4]decision making

[5]Soloution implementation and verification

فهرست مطالب

بخش اول- سبک حل مسأله

راهبردهای حل مسئله:

بازنمایی مسئله:

ساختار شناختی حل مسأله

مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرينو

مولفه های سبکهای حل مسئله:

حل مساله و مؤلفه های فراشناختی

حل مسئله -- تصميم گيری

دیدگاه های گوناگون در زمینه حل مسئله

دیدگاه رفتار گرایی و شناختگرایی:

دیدگاه پردازش اطلاعات :

مراحل حل مسئله :

حل مسئله در دیدگاه روان پویایی:

مفهوم حل مسئله در دیدگاه انسان گرایانه:

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی :

بخش دوم-هوش هیجانی:

تعریف هوش شناختی:

تعریف هیجان:

تاریخچه ی هوش هیجانی

تعاریف هوش هیجانی:

نشانه های ذهن هیجانی :

پاسخی سریع اما سست بنیاد :

مولفه های هوش هیجانی :

مقایسه هوش هیجانی با هوش شناختی

هوش هیجانی به مفهوم روح زمان

هوش هیجانی و مفهوم شخصیت

هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی

الگوها و مولفه های هوش هیجانی

دیدگاههای موجود در زمینه هوش هیجانی:

الگوی ترکیبی هوش هیجانی گلمن و مولفه های آن

دانیل گلمن مولفه های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می کند:

کارکرد های هوش هیجانی:

هوش هیجانی و مولفه های آن از دیدگاه "بار-اون"

خرده مقیاس های هوش هیجانی بار – اون

الگوی توانایی مایر و سالووی

مؤلفه های هوش هیجانی:

کارکردهای هوش هیجانی

عوامل مؤثر بر هوش هیجانی

آموزش هوش هیجانی

دیدگاه های مایر- سالووی در آموزش هوش هیجانی

اکتساب هوش هیجانی

وارد نمودن هوش هیجانی در برنامه های معمول یا استاندارد:

بخش سوم-پیشینه پژوهشی:

الف-پژوهشهای خارجی:

ب-پژوهشهای داخلی:

منابع فارسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بذل مدت در ازدواج موقت پاورپوینت استهلاک و کاهش ارزش داراییها در حسابداری، پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب پاورپوینت کاربرد نانو در معماری حسابداری کالا در شرکت گاز