👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آشنایی با اقتصاد شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت آشنایی با اقتصاد شهری

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با اقتصاد شهری ، در حجم 131 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

131

حجم

2924/690 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pptx

توضیحات کامل

پاورپوینت آشنایی با اقتصاد شهری ، در حجم 131 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

آمار نشان مي دهد كه جمعيت شهرنشين دنيا در سال 1990 در حدود 2260 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال 1950 رشدي برابر 5/21 % داشته است. همچنين جمعيت شهرنشين در شهرهاي بالاي دو ميليون در سال 1985 ، 24% جمعيت شهرنشين در آن سال مي باشد.

بررسي جمعيت شهري ايران :

سرشماري هاي پي درپي، درصد جمعيت شهرنشين ايران را به شرح زير نشان مي دهد :

1335 : 74/28

1345 : 5/38

1365 : 3/54

لازم به ذكر است كه در سال 1365 تقريباً 7/22 درصد از كل جمعيت شهرنشين كشور در تهران ساكن بوده اند.

اقتصاد شهري يكي از رشته هاي اقتصاد است كه در آن متخصصان سعي مي كنند با استفاده از ابزارهاي اقتصادي ، مسايل و مشكلات يك منطقه شهري را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند.

موارد مورد بحث در اقتصاد شهري :

عوامل توليد شهري

ميزان تمركز فعاليتهاي توليدي

توزيع درآمد در داخل و بين مناطق شهري

چگونگي توليد و توزيع كالا

چگونگي توزيع خدمات

مسايل بين شهري

مسايل درون شهري

و...

فهرست مطالب:

تعريف اقتصاد شهري :

موارد مورد بحث در اقتصاد شهري :

نظريه هاي اقتصاد خرد و كلان و اقتصاد شهري :

بخش اول : كليات شهر

شهر و شهرنشيني

الف) تعريف شهر از ديدگاه معماران :

ب) تعريف شهر از ديدگاه سياسي :

دو ملاك اساسي در تعريف بنيادي شهر :

ج) تعريف شهر از ديدگاه ميلز :

ابهامات تعريف ميلز :

معيارهاي تعيين جمعيت شهري و روستايي :

اختلاف بين شهرنشيني و رشد شهر :

دلايل وجودی شهر :

۱) نظريه پل سينجر :

۲) نظريه ابن خلدون :

عوامل موثر در بنيان شهرهاي بزرگ از نظر ابن خلدون :

۳) نظريه برتري نسبي :

تقسيم بندي صرفه جويي ناشي از مقياس :

صرفه جويي ناشي از مقياس :

صرفه جويي هاي داخلي ناشي از مقياس :

صرفه جويي هاي صنعت :

صرفه جوييهاي ناشي از تجمع يا صرفه جوييهاي شهري :

اثبات رابطه معكوس هزينه متوسط بنگاه اقتصادي و اندازه شهر:

عوامل مؤثر در وسعت فعاليتهاي اقتصادي شهر:

فصل دوم: ساخت شهري

اجاره زمين :

ارزش زمين داير و باير :

نظريه وان تانن :

فرضيه هاي مدل وان تانن :

سود واحد توليدي مستقر به فاصله d از شهر :

مكان يك بنگاه اقتصادي در شهر از نظر آلنسو :

كاستي هاي تابع اجاره پيشنهادي آلنسو :

اثر جانشيني عوامل توليد بر تعيين مكان بنگاه اقتصادي :

تعريف موجودي واحدهاي مسكوني :

ابعاد خدمات مسكوني :

۱) نظريه هاي پارك، برگس و مكنزي :

۲) نظريه آلنسو، موث و سيگال :

بررسي نظريه هاي ساختار شهري

« مدل مناطق متحدالمركز  برگس »

ب) نظريه قطاعي هويت :

« مدل قطاعي هويت »

شهر چند مركزي :

مهمترين آثار مراكز فرعي شهر :

نحوه تشكيل مراكز فرعي شهر :

فصل سوم: اندازه و رشد شهر

اندازه شهر :

منحني اندازه بهينه شهر :

كاستي هاي منحني اندازه بهينه شهر :

مهمترين آثار وجود سلسله مراتب شهري :

تعريف مكانهاي مركزي :

۱)خصوصيات شهرهاي با مرتبه بالا :

۲)خصوصيات شهرهاي با مرتبه پايين :

حد پايين وسعت بازار يك كالا :

حد بالاي وسعت بازار يك كالا :

شبكه مكانهاي مركزي يا نظام سلسله مراتب شهري :

نظريه مكانهاي مركزي كريستالر :

اندازه شهر :

رابطه جمعيت هر شهر با شهر طبقه پايين تر :

كاستي هاي نظريه مكانهاي مركزي در واقعيت :

عوامل مؤثر در اندازه شهر :

روش توزيع مرتبه- اندازه زيپف :

عوامل مؤثر در رشد شهر در كشورهاي پيشرفته :

عوامل مؤثر در رشد نامناسب شهر در كشورهاي توسعه نيافته :

نظريه بنياد اقتصادي و رشد شهر :

تقسيم بندي ساخت اقتصادي شهر :

ضريب مكاني :

استفاده از ضريب مكاني در تفكيك فعاليتهاي بنيادي از غير بنيادي :

رشد شهر از نظر تامپسون :

این فایل با فرمت پاورپوینت در 131 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت مبلمان شهری(19 اسلاید)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی پاورپوینت خرابی آسفالت ، علل و نحوه مرمت آن پاورپوینت تسمه زیست شناسی مبانی و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی