👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت اختلالات خلقی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت اختلالات خلقی

مشخصه اختلالات خلقی اینست که احساس تسلط ازبین رفته وفرد رنج عذابی عظیم میکشددربیمارانی که خلق افسرده ای دارندازدست دادن انرری وعلاقهاحساس گناهدشوارشدن تمرکزازدست دادن اشتهاافکارمرگ یاخودکشی وجود دارداین پاور پورینت در 30 صفحه به بررسی اختلالات خلقی میپردازد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

30

حجم

0/818 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pptx

توضیحات کامل

پاورپوینت اختلالات خلقی

—خلق حال وهوای پایداری است که بصورت درونی تجربه میشود وبر رفتار فرد تاثیر میگذارد. عاطفه/Affect/به تظاهربیرونی خلق اطلاق میشود. —مشخصه اختلالات خلقی اینست که احساس تسلط ازبین رفته وفرد رنج عذابی عظیم میکشد.دربیمارانی که خلق افسرده ای دارند;ازدست دادن انرری وعلاقه-احساس گناه-دشوارشدن تمرکز-ازدست دادن اشتها-افکارمرگ یاخودکشی وجود دارد. —دیگرنشانه هاوعلایم اختلالات خلقی عبارت است ازتغیراتی درسطح فعالیت-تواناییهای شناختی-تکلم وکارکردهای نباتی /ازقبیل خواب-فعالیت جنسی و..../ —این تغیرات همیشه موجب مختل شدن  کاردکردهای بین فردی ;اجتماعی وشغلی بیمار میشود.

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه پژوهش تنوع ژنتیکی گیاه جو پاورپوینت اختلالات خواب چیست؟ پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی مبانی و پیشینه نظری مدیریت بدن پاورپوینت کامپیوتر و كاربرد آن در روانشناسی و علوم اجتماعی