👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری تسلیم و تسلم ، قبض

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری تسلیم و تسلم ، قبض

مبانی نظری تسلیم و تسلم ، قبض (فصل دوم تحقیق)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

44

حجم

0/89 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مبانی نظری تسلیم و تسلم ، قبض (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

مبحث دوم:تسلیم و تسلم 

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از این آثارها تسلیم مبیع می باشد که به عهده بایع قراردارد. در قرارداد ها ،دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد.

بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری و تسلیم ثمن از ناحیه مشتری،به مقتضای عقد بیع واجب است.پس تسلیم که مترادف اقباض می باشد عمل متعهداست. در مقابل متعهدله مورد معامله را تسلم یا قبض می کند.

گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم 

بند اول:مفهوم تسلیم 

تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است . تسلیم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنی ، « واگذار کردن» ، « سپردن» ، « گردن نهادن» و« سلام گفتن».[1] معنای اصطلاحی تسلیم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است .

 برخی از حقوق دانان در معنای اصطلاحی تسلیم گفته اند:«تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف ،مرادف اقباض است».[2] برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند.[3]

................

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض 

..............

گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم 

بند اول: ماهیت 

..................

بند دوم: مبنای تسلیم 

.............

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع 

..................

گفتار سوم:کیفیت تسلیم 

.................

گفتار چهارم:اقسام تسلیم 

..............

بند اول:تسلیم عملی 

....................

بند دوم:تسلیم حکمی 

................

مبحث سوم:موضوع تسلیم 

.................

گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن 

.................

بند اول:مبیع عین معین 

.................

1- مبیع به عنوان مقدار معین مورد بیع باشد.

....................

بند دوم :مبیع کلی در معین 

................

بند سوم:کلی فی الذمه 

................

گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن 

.................

بند اول:عین معین 

..................

بند دوم:کلی در معین 

...................

بند سوم:  کلی فی الذمه 

................

گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن 

...................

بند اول: عین معین 

................

بند دوم: کلی در معین

.........................

بند سوم: کلی فی الذمه

...................

گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع

..................

بند اول:اختلاف در مقدار مبیع

...................

بند دوم : اختلاف در جنس مبیع

....................

بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع

................

گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع

...................

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دستورالعمل بايگاني موضوعي پاورپوینت بیماری شیزوفرنی چیست پاورپوینت آموزش راه اندازی شبکه پرسشنامه پردازش شناختی پاورپوینت شهرک اکباتان