👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری روشها وهزینه های تامین مالی وتاثیر آن بر ارزش شرکتها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری روشها وهزینه های تامین مالی وتاثیر آن بر ارزش شرکتها

مبانی نظری روشها وهزینه های تامین مالی وتاثیر آن بر ارزش شرکتها (فصل دوم تحقیق)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

100

حجم

0/145 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مبانی نظری روشها وهزینه های تامین مالی وتاثیر آن بر ارزش شرکتها (فصل دوم تحقیق)

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فصل دوم : ادبیات تحقیق ..............  17

بخش اول : روشهای تامین مالی ...............  19

تاریخچه .............................  20

شیوه های تامین مالی .................  22

روشهای متداول برای تامین مالی .......  25

تامین مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت  26

وامهای بلند مدت .....................  29

ویژگیهای وامهای بلند مدت ............  29

مزایای وامهای بلند مدت ..............  29

معایب وامهای بلند مدت ...............  30

سهام ممتاز ..........................  30

ویژگی های سهام ممتاز ................  31

انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی .....................................  32

مزایای انتشار سهام ممتاز ............  33

معایب انتشار سهام ممتاز .............  34

سهام عادی ...........................  35

ویژگیهای سهام عادی ..................  35

انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی .....................................  38

مزایای انتشار سهام عادی .............  38

معایب انتشار سهام عادی ..............  39

اختیار خرید سهام ....................  40

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی ......  41

مزایای اختیار خرید سهام  ............ 42

معایب اختیار خرید سهام ..............  43

سهام عادی ...........................  43

ویژگیهای عمومی سهام عادی ............  44

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها    45

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها .  46

سودهای توزیع نشده شركت ..............  46

سود انباشته .........................  50

مزایای استفاده از سود انباشته .......  51

معایب استفاده از سود انباشته ........  52

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها    53

سود سهمی ............................  54

اشكالات استانداردهای حسابداری شماره 15  59

بازده سهام ..........................  60

بخش دوم : هزینه های تامین مالی .............  62

هزینه سرمایه ........................  63

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ...  69

مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری .......  70

معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری ........  70

معایب استفاده ارزش بازار ............  72

نظریه های ساختار سرمایه .............  73

مفروضات CAPM........................ 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت    80

موسسات درحال رشد ....................  81

موسسات در حال افول ..................  81

موسسات در حال بلوغ ..................  81

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ...  81

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود .......  82

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شركتها     86

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها    87

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها     88

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شركتها..................................... 89

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها..................................... 89

اهرام مالی ..........................  92

سیات تقسیم سود و ارزش شركت ..........  93

اصول اساسی حاكم بر تحقیق ............  93

اثر سیاست تقسیم سود .................  94

سودآوری و ارزش شركت .................  95

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری .........  96

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ...  98

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ..  99

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ....  104

  

فصل دوم:

مبانی نظری تحقیق

در این فصل سعی می شود مبانی نظریه تحقیق در چهار بخش به شرح زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد:

بخش اول : روشهای تامین مالی شرکت ها

بخش دوم:  هزینه های تامین مالی 

بخش سوم : تاثیر روش های تامین مالی بر ارزش شرکت ها

بخش چهارم: تحقیقات ا نجام شده (داخلی و خارجی)

 بخش اول : 

  روشهای تامین مالی

  تاریخچه :

 از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینۀ ساختار  سرمایه،تحقیق دیوید دوراند درسال 1952 می باشد. بعد ازآن درسال 1958 مقاله ای توسط دوتن از استادان مالی یعنی مودیلیانی ومیلر منتشر شد كه به دلیل نظریۀ تازه ای كه در زمینۀ ساختار سرمایه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوری MM معروف است ).   به طوری كه علاوه بر سلسله مقالاتی كه توسط خود این دو نفر در سالهای  1959، 1963، 1965، 1966، 1969 منتشر شد ، افراد دیگری نیز مانند دیوید دوراند 1959،فردو وستون (1963 )، داوسون، برور و جاكوب (1965)، هیمس و اسپر نگل (1969)،آر،سی،مرتون (1977)و جك بیكر (1978)در تأیید یا انتقاد از تئوری MM  بحث و اظهار نظر نمودند .  

مودیلیانی ومیلر (1958)ابتدا معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه تأثیری بر ارزش شركت ندارد اما بعد ها (1963) پذیرفتند كه صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها باعث افزایش ارزش شركت می شود وپیشنهاد كردند شركتها در تركیب منابع مالی خود از حداكثر بدهی ممكن استفاده نمایند.

 درسال 1976 اسكات ومارتین در تحقیقی كه در ایالات متحده درزمینه ی ساختار سرمایه انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه نوع صنعت یك عامل موثر و تعیین كنند در ساختار مالی شركتهااست . ریمرز (1975) نمونۀ بزرگی از شركتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج كشور را مورد آزمایش قرار داد . نتایج حاكی از این بود كه دركشورهای فرانسه وژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند در حالی كه در كشورهای ایالات متحده هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود .

 وارنر (1977) درتحقیقی كه بر روی نمونه ای از شركتهای راه آهن انجام داد به این نتیجه رسید كه ارزش فعلی هزینه های ور شستگی بدهی ها نسبت به افزایش ارزش ناشی ازبدهی ها ناچیز است.برایلی ،جاروكیم  (1984) طی تحقیقی در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمایه به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شركتها پرداختند . دراین مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسك تجاری  را بر ساختار مالی شركتها مورد بررسی قرار دادند . نتایج این تحقیق كه بر روی 80 شركت انجام گرفته حاكی از این است كه نوع صنعت به طور مؤثری برنسبت بدهی شركتها تأثیر داشته است. همچنین اندرسون (1990) به بررسی ارتباط میان ساختار مالی شركتهاو تكنولوژی آنها پرداخت و به این نتیجه رسید كه شركتهای سرمایه بر دارای نسبت بدهی بالاتری نسبت به شركتها ی كار بر هستند .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان با موضوع تصمیم گیری پاورپوینت تحلیل هتل WORKINN ترکیه پاورپوینت اسکلت بتنی پروژه مجتمع تجاری رفاهی طرح2 معماری (بخش اتوکد) پاورپوینت تکنولوژی اینترنت ماهواره و کاربردهای آن