👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت معماری و موسیقی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت معماری و موسیقی

دانلود فایل پاورپوینت معماری و موسیقی(انسان، طبیعت، معماری)،در حجم 51 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه

مشخصات فایل

تعداد صفحات

51

حجم

3/85 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pptx

توضیحات کامل

پاورپوینت معماری و موسیقی (انسان، طبیعت، معماری) ،در حجم 51 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

معماری و موسیقی. این دو هنرهایی هستند که در صورت «انتزاعی» و در مفهوم «مجرد» شناخته می شوند و برخورد روزمره با آنها نیز «مجزا» و «مجرد» می باشد. «انتزاعی» بودن خصیصه ای مشترک در بین هنرهاست؛ کلید و مثال روشن گفتگوی ما نیز در این مجموعه اشتراک و اسباب انتزاعی بودن این دو هنر است كه قطعاً راه را برای بررسی سایر هنرها می گشاید. موسیقی، هنری شنیداری می باشد و در مرحله آغازین «ارتباط با مخاطب»می تواند با ایجاد حالات صوتی، حس او را در لحظه بسازد و یا «ضمیر ناخودآگاه» را به تداعی معانی وادارد.حالات موسیقی پیرو قواعد مشخصی منبعث از ریاضیات و فیزیک که از نظم طبیعت پدید می آید، قواعد ریاضی شناخته شده ای همچوناعداد طلاییو «فرمول معروف فیبوناچی » و اصول کشف شده تناسبات هندسی در تحلیل هندسی طبیعت جانداران در موسیقی به وفور یافت می شود. از خصایص آدمیان به قالب در آوردن و قالبی کردن عناصر موجود برای ثبت و ضبط و استفاده مجدد از آنهاست و همین امر باعث شده در موسیقی اصول شناخته شده با اصول «موضوعه» زمینه ثبت ; ضبط و اجرای مجدد موسیقی ایجاد شود. عدم دیدن «نفحات» ; لمس و تفکر بر روی آنها از عوامل مهم انتزاعی بودن این هنر است. اینک با بررسی و با شناخت عناصر مادی و طبیعت معماری; توجه به حالات درونی و تفکر مخاطب می توان گفت:معماری نیز «انتزاعی» است؛ چه عناصر طبیعی در معماری آنگونه که باید باشند نیستند و تغییر شکل یافته اند.

ثبت و نگهداری معماری برای بوجود آوردن آن نیز در بستر «هندسه» و به نوعی «هندسه در بعد دادن به عناصر ریاضی» صورت می گیرد. عدم درک معماری و ایجاد حالت روحی و تفکر برانگیز برای مخاطبان و استفاده کنندگان از آن ، به نوعی « مجرد رمزگونه » منتهی می شود که در نهایت «هندسه» خاصی را در ذهن شکل می دهد. احاطه آدمی بر معماری با شناخت (هندسه) و قواعد آن و «تعریف اشکال و کنار هم گذاشتن آنها» در روی کاغذ با نام «نقشه و طرح معماری» به نوعی تعریف شده است و کنکاش آدمی در طبیعت نیز مصالح مورد نیاز را در ایجاد یک اثر معماری خوب به او می دهد. دوست هنرمندی گفته است:معماری موسیقی مکان است؛ موسیقی; معماری زمان است. حالات موسیقی پیرو قواعد مشخصی منبعث از ریاضیات و فیزیک است معماری هندسه مکان است و موسیقی ریاضی زمان و می تواند بدینگونه نیز باشد که: معماری ریاضی مکان است و موسیقی هندسه زمان! موسیقی ایستا نیست ولی معماری ایستا است. در مورد نقاشی; ایستایی در بطن كار معرفی می شود. برخورد دو علم مشترک البنیه (هندسه و ریاضی) که هر دو هنرهای ذهنی منبعث و مشتق از طبیعت هستند در موسیقی و معماری به نحوی سازگاری ایجاد نموده است که «حس مشترک بودن معماری و موسیقی» را تقویت می کند و راه را برای ارزیابی این دو هنر مهیا می سازد.

و...

فهرست مطالب:

معماری و موسیقی

شعر در معماری

موسیقی

معماری

آفرینش مفهوم در معماری

پیوندها و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی

ریتم چیست؟

مطالعه تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی و معماری در دوران پیش از مدرن و پس از آن در جهان غرب

تعریف فضای معماری

سیر تحول مفهوم فضای معماری از پیش از مدرن تا پس از مدرن

ویژگی فضای معماری در دوره ی باروک

ویژگی فضای معماری در دوران روکوکو

ویژگی فضای معماری در دوران رمانتیک

ویژگی فضای معماری در دوران مدرن

ویژگی فضای معماری در دوران پست مدرن

تعریف فضای موسیقی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 51 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل WORD ارتباط معماری با موسیقی(13 اسلاید) 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت واژه شناسی معماری ایران پیرنیا مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و جنسیت مدیران پاورپوینت بررسی و تحلیل برج رودخانه پرل در چین پاورپوینت روش تدریس واحدها پاورپوینت ارتباط میان فردی چیست