👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله روش تعمیم یافته برای مدلسازی انتقال اکسیژن در بیوراکتورها با استفاده از تعادل جمعیت و دینامیک سیالات محاسباتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله روش تعمیم یافته برای مدلسازی انتقال اکسیژن در بیوراکتورها با استفاده از تعادل جمعیت و دینامیک سیالات محاسباتی

ترجمه مقاله روش تعمیم یافته برای مدلسازی انتقال اکسیژن در بیوراکتورها با استفاده از تعادل جمعیت و دینامیک سیالات محاسباتی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

10

حجم

0/558 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

ترجمه مقاله روش تعمیم یافته برای مدلسازی انتقال اکسیژن در بیوراکتورها با استفاده از تعادل جمعیت و دینامیک سیالات محاسباتی

رشته فنی و مهندسی

Ageneralized approach to model oxygen transfer in bioreactors using population balances and computational fluid dynamics  (2005)

- توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 10 صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

- چکیده ترجمه فارسی:

در بسیاری از فرایندها ; افزایش نرخ انتقال مواد مغذی محدود کننده ; باعث افزایش نرخ تشکیل فراورده می شود. در سیتسم های تخمیر هوازی ; نرخ انتقال اکسیزن به سلول ها معمولا ; عامل محدود کننده ای بشمار می رود. یک عامل اصلی که بر انتقال اکسیژن اثرگذار است ; توزیع اندازه حباب می باشد. اندازه های حباب ; تعیین کننده فضای سطحی موجود برای انتقال جرم گاز-مایع می باشد. ارتقاع و طراحی بیوراکتور باید ; نیازهای انتقال اکسیژن را براورده ساخته و در عین حال دارای نرخ برش کم و الگوی جریان کنترل شده نیز باشد. هدف تحقیق جاری ثبت هیدرودینامیکهای چند فازی و پیش بینی همزمان توزیع اندازه حباب می باشد.

حبابها ناشی از تعامل با جریانهای کوچک متلاطم  شکسته و ترکیب  شده  و باعث توزیع اندازه حباب می شوند. این اثرات بوسیله ترکیب مدل تعادل جمعیت با شکست و ترکیب حباب ;   در روش مدلسازی لحاظ شده اند. مدل تعادل جمعیت با عملیات جریان چندفازی پیوند داده شده و با استفاده از کد مکانیک سیالات محاسباتی تجاری Fluent 6 حل شده است. ضرایب انتقال توقف گاز و جرم حجمی برای سرعتهای سطحی محتلف پیش بینی شده و با نتایج تجربی kawase و hashimoto مقایسه شده اند. نتایج مدلسازی نشان دهنده تطابق خوب با آزمایش تجربی می باشند.

کلیدواژگان : حمل بار با هوا (airlift) ; نگهداری (توقف holdup) گاز ; انتقال جرمی ; راکتور حلقه ای ; راکتور ستونی حباب

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ترجمه شده استراتژی قیمت گذاری تولید کننده در زنجیره تأمین با گارنتی تقاضای وابسته به دوره پاورپوینت بهره گیری از طبیعت در طراحی سازه معماری مبانی نظری وپیشینه تحقیق در باب سازه ی تاب آوری پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1 مالکیت دراسلام