مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم | absorption | 9917

شناسه این محصول: 9917 | لینک سایت منبع: http://absorption.zarrinclinic.ir/absorption/9917/html | کلیدی ترین کلمات: مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم ,مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه ,مبانی نظری اعتراض به حکم ,مبانی نظری , موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه , اعتراض به حکم

مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

مشخصات فایل

تعداد صفحات

37

حجم

0/65 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

توضیحات: 37صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه 

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه

اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط  با حکم قطعی مراجع قضائی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد و یا در صورت انتقال ملک بوسیله انتقا به دیگری قابل ابطال می باشند که بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مرجع صلاحیتدار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مراحل ابطال سند انجام می شود. اسنادی که به حکم مراجع قضایی قابل ابطال می باشد چندین مورد می باشند.

که ما در توضیح هر یک و تشریح آن خواهیم پرداخت.

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی)

.................

2-1-1-1 آگهی نوبتی

................

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی

..................

2-1-1-3  اشتباهات موثر

.................

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر

................

2-1-1-2  آگهی تحدیدی – تحدید حدود

.................

2-1-1-2-1  نحوه اعتراض

...............

2-1-1-2-2  اقدامات اداره ثبت 

..................

2-1-1-2-3  اعتراض خارج از مدت 

.................

2-1-1-2-4  حق اعتراض اشخاص بر حدود

................

2-1-1-3 اعتراض به ثبت

..................

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند

...............

2-1-1-3-2 مهلت اعتراض بر ثبت

...............

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض

...............

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض

...................

2-1-2 اسناد مالکیت معارض

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن

سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد[1].

بر اساس ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، هرگاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می شود.

بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض ست و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر (موخرالثبت) است سند معارض خواهد بود[2].

.....................

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

................

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض

...................

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض

...................

2-1-2-5 رای دادگاه

.................

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت:

....................

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

....................

2-2-1-1 دعوای  حقوقی ماده 147 اصلاحی

....................

2-2-1-2 مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی و اجرای ماده 147

..................

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل  

........................

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن

....................

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت.

.....................

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک

...................

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک

...................

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح 

....................

2-2-2-3  وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم

...................

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری.

.....................

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص

...................

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف

...................

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری

....................

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون

.................

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون

..................

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون

....................

منابع  وماخذ

کتب:

جعفری لنگرو دی،  محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق

جعفری لنگرو دی، محمد جعفر،  ترمینولو ژی حقوق، ش2309،ص291

3.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول،  ثبت املاک،ص46

4.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم

درودیان،حسنعلی،جزوه درسی حقوق مدنی2(اموال و مالکیت)،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال74،ص61.

6.  دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،قواعد عمومی قراردادها-

شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه 65،ش 22 چاپ سوم زمستان1389...........

..................................

.....................................

...................................

[1] لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره 2935 صفحه 366

[2] شهری، غلامرضا، حقوق ثبت صفحه 174

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تعریف حبوه چیست

پاورپوینت تعریف حبوه چیستپاورپوینت حبوه چیست شامل 56 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان کاربرد دارد .مشخصات فایلتعداد صفحات56حجم4332/280 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxتوضیحات کاملپاورپوینت حبوه چیست پاورپوینت حبوه چیست شامل 56 اسلاید زیبا ، ک

پاورپوینت تحلیل مرکز ورزش های آبی المپیک پکن

پاورپوینت تحلیل مرکز ورزش های آبی المپیک پکندر این فایل مرکز ورزش های آبی المپیک پکن اثر آوو آروپ مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 17 اسلاید قابل ویرایش برای رشته معماری تهیه شده است.مشخصات فایلتعداد صفحات17حجم2199/56 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptتوضیحات کاملپاورپوینت تحلیل

پاورپوینت زندگینامه ماری کوری

پاورپوینت زندگینامه ماری کوریپاورپوینت زندگینامه ماری کوری شامل 35 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان علوم انسانی کاربرد دارد . مشخصات فایلتعداد صفحات35حجم3973/853 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxتوضیحات کاملپاورپوینت زندگینامه ماری کوری پاورپو

پاورپوینت مهاربندی به روش انکراژ

پاورپوینت مهاربندی به روش انکراژپاورپوینت مهاربندی به روش انکراژ در 32 اسلاید برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است.مشخصات فایلتعداد صفحات32حجم508/471 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxتوضیحات کاملپاورپوینت مهاربندی به روش انکراژمقدمهانکراژ (Anchorage) در پروژه هاي بزرگراهي و براي پايدارسازي خاكبرداري ها وش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد شغلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی ; مبانی نظری و پیشینه تحقیق ; مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی ; پیشینه عملکرد شغلی ; تعریف عملکرد شغلی ; تاریخچه عملکرد شغلی ; مبانی نظری عملکرد شغلیمشخصات فایلتعداد صفحات49حجم114/70 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتو

پاورپوینت معماري پایدار

پاورپوینت معماري پایداردانلود پاورپوینت معماري پایدار ۵۱ اسلاید مشخصات فایلتعداد صفحات51حجم4183/887 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptتوضیحات کاملپاورپوینت معماري پایدار ۵۱ اسلاید فهرست مطالبمفهوم توسعهSustainمعنی واژه پایداري'Sustainable'‘ پایداریعلت های توجه به مساله پایداریتعریف توسعه

مبانی نظری تعیین نیازهای آموزشی-ترویجی و کیوی فروت

مبانی نظری تعیین نیازهای آموزشی-ترویجی و کیوی فروتمبانی نظری تعیین نیازهای آموزشیترویجی و کیوی فروت (فصل دوم تحقیق)مشخصات فایلتعداد صفحات132حجم5/722 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات کاملمبانی نظری تعیین نیازهای آموزشی-ترویجی و کیوی فروت (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد

پاورپوینت ارتباطات و مهارت برقراری ارتباط

پاورپوینت ارتباطات و مهارت برقراری ارتباطاین پاورپوینت در مورد ارتباطات و مهارت برقراری ارتباط در 140 اسلاید زیبا می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات140حجم0/401 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxتوضیحات کاملپاورپوینت ارتباطات و مهارت برقراری ارتباطnارتباط فراگرد انتقال معنی بین دو فرد است. مهارت ارتباطی : ت

پیشینه و مبانی نظری تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری

پیشینه و مبانی نظری تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهریپیشینه ومبانی نظری تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهریمشخصات فایلتعداد صفحات30حجم0/83 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات کاملپیشینه و مبانی نظری تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری جزئیا

پاورپوینت آزمایش اش و همرنگی

پاورپوینت آزمایش اش و همرنگیپاورپوینت آزمایش اش و همرنگی شامل 31 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن

پاورپوینت روان کننده ها وفوق روان کننده ها در عرشه فولادی

پاورپوینت روان کننده ها وفوق روان کننده ها در عرشه فولادیپاورپوینت روان کننده ها وفوق روان کننده ها در عرشه فولادی شامل 37 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران وساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو

پاورپوینت خودشکوفایی و پیشرفت شغلی

پاورپوینت خودشکوفایی و پیشرفت شغلیپاورپوینت خودشکوفایی و پیشرفت شغلی در 12 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxرشته حقوق ثبتیمشخصات فایلتعداد صفحات12حجم0/274 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxتوضیحات کاملپاورپوینت خودشکوفایی و پیشرفت شغلی در 12 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx  مقدمهممكن است شما كارمند

بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراکبررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایراندانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکمشخصات فایلتعداد صفحات12حجم0/45 کیلو

پاورپوینت معماری دزفول

پاورپوینت معماری دزفولپاورپوینت معماری دزفول شامل 46 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صو

پاورپوینت سفیده کوچک کلم

پاورپوینت سفیده کوچک کلمپاورپوینت سفیده کوچک کلم 11 اسلایدمشخصات فایلتعداد صفحات11حجم0/706 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptتوضیحات کاملپاورپوینت سفیده کوچک کلم 11 اسلایدزیست شناسی:شبیه به سفیده بزرگ کلم می باشد ولی ماده بر خلاف سفیده بزرگ تخم های خود را بصورت انفرادی می گذارد. یک ماده ممکن است تا 350 عد

پاورپوینت معماری کاخ چهل ستون

پاورپوینت معماری کاخ چهل ستونپاورپوینت معماری کاخ چهلستون شامل 36 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده ن

پاورپوینت روش ها و ایمنی تخریب ساختمان

پاورپوینت روش ها و ایمنی تخریب ساختمانفایل پاورپوینت بررسی روشها و ایمنی تخریب در ساختمانها(ویژه مهندسان ناظر و مجری)مشخصات فایلتعداد صفحات59حجم5/725 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxتوضیحات کاملپاورپوینت روش ها و ایمنی تخریب ساختمان در این فایل به بررسی و مطالعه روش های مختلف تخریب در ساختمان و نکات

پاورپوینت بررسی جوشکاری زیر آب

پاورپوینت بررسی جوشکاری زیر آبپاورپوینت بررسی جوشکاری زیر آب در 16اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxمشخصات فایلتعداد صفحات16حجم0/445 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxتوضیحات کاملپاورپوینت بررسی جوشکاری زیر آب مقدمه  بیش از صد سال است كه قوس الكتریكی در جهان شناخته شده و به‌كار گرفته

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائیمقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی كشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه كارهای متعددی پیشنهاد شده استمشخصات فایلتعداد صفحات40حجم0/34 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتوضیحات کاملاهمیت

کتاب 101 جمله انگیزشی

کتاب 101 جمله انگیزشیکتاب 101 جمله انگیزشیمشخصات فایلتعداد صفحات22حجم0/850 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdfتوضیحات کاملکتاب 101 جمله انگیزشی این کتاب در22 صفحه درقالب پی دی اف می باشد وکتاب فوق العاده انگیزشی وخودش به عنوان محرکی برای انگیزش می باشد.وبهترین برای ارسای به دوستانتون می باشد.