👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان

بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان بسیار کامل و جامع برای دانشجویان مهندسی معماری

مشخصات فایل

تعداد صفحات

117

حجم

16/920 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان

فهرست مطالب

مقدمه .............................................. 5

فصل اول : پژوهش                                    

1-1- طرح پژوهش..................................... 8

1-2- اهداف پژوهش.................................. 10

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2-1- انواع تیپ شخصیتی............................. 12

2-2-  تاثیر سن در بزهکاری ........................ 13

2-2-1- کودکی...................................... 13

2-2-2-  برنایی.................................... 13

2-2-3 پختگی....................................... 13

2-2-4- پیری....................................... 13

2-3- تربیت – ماهیت و نقش آن....................... 14

2-4- قدرت تربیت و اصلاح............................ 18

2-5- تربیت و جامعه شناسی.......................... 21

2-6- تربیت و روانشناسی............................ 23

2-7- تعریف اعتیاد................................. 23

2-8- تاریخچه اعتیاد............................... 24

2-9- تاریخچه شناخت و گسترش مواد مخدر در ایران..... 25

2-9-1 مواد مخدر در ایران باستان................... 25

2-9-2 مواد مخدر از ظهور اسلام تا دوران صفویه....... 26

2-9-3 مواد مخدر از دوران صفویه تا پایان دوره قاجاریه 26

2-10- مبارزه با مواد مخدر......................... 28

2-11- مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب............. 32

2-12- انواع مواد مخدر و شرح آنها................................................... 34

فصل سوم : بررسی سابقه فعالیتهای عملی در رابطه با ایجاد توازن روحی افراد

3-1- موسیقی درمانی ............................... 44

3-2- هیپنوتیزم.................................... 46

3-3- رقص درمانی................................... 47

3-4- شعر درمانی................................... 48

3-4-1- اجزای شفابخش شعر درمانی.................... 48

3-5- تئاتر درمانی................................. 49

3-6- نقاشی درمانی................................. 49

3-7- نقش هنر به طورکلی در ایجاد آرامش درونی....... 49

3-8- گروه درمانی.................................. 50

3-9  14 اصل اعتیاد کنگره 60....................... 50

3-10 مقاله صورت مسأله کنگره 60 در مورد ترک اعتیاد. 56

3-11- راهکارهای کنگره 60 در مورد اعتیاد........... 73

فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه

4-1- مرکز درمانی الکسین........................... 89

4-2- مرکز بازپروری دختران در دهکده فرنیل درمادرید. 91

4-3-بیمارستان سیلور هیل........................... 97

فصل پنجم : معماری

5-1- معماری چیست؟................................ 109

5-2- بخشهای اصلی معماری.......................... 110

5-3- معماری و طبیعت.............................. 112

5-4-هنر مینی مال و معماری........................ 114

5-5- زیبایی در معماری............................ 117

5-5-1- تعریف زیبایی.............................. 118

5-5-2-منشاء زیبایی............................... 119

5-5-3-ادراک کننده زیبایی......................... 119

5-5-4- انواع زیبایی.............................. 120

5-5-5-زیبایی درمعماری ........................... 124

5-5-6- جمع بندی.................................. 128

فصل ششم : اطلاعات شهر و منطقه مربوط به پروژه

6-1-1 سقز واژه و تاریخ........................... 132

6-1-2موقعیت جغرافیایی............................ 134

6-1-3 جمعیت...................................... 136

6-1-4آب و هوا ................................... 139

6-1-5- شرایط اقلیمی.............................. 141

6-1-6- دما....................................... 143

6-1-7 – فشار هوا و رطوبت......................... 144

6-1-8-بــاد ..................................... 145

6-1-9- ساختمان زمین شناسی ....................... 148

6-1-10- جهت بهینه قرار گیری ساختمان در کردستان وشهر سقز 149

6-2-2- بررسی تاریخچه زلزله های رخ داده در منطقه تا شعاع 200 کیلومتری محل سایت انتخابی پروژه................. 152

6-2- 2-1برنامه فیزیکی............................ 159

6-3- آنالیز سایت................................. 162

6-3-1- دسترسی های سواره.......................... 162

6-3-2- محور حرکتی پیاده.......................... 162

6-3-3- تراز صوتی................................. 162

6-3-4- چشم انداز ................................ 162

6-6 مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی.. .

6-7 نقشه ها....................................... .

7-1 فهرست منابع و مأخذ........................... 163

فهرست شکل ها

4-1- نمای خارجی نمونه موردی...................... 102

4-2- نمای داخلی نمونه موردی...................... 103

4-3- سرگرمی های بیمارستان........................ 104

4-4- کلینیک دختران............................... 105

4-5- سایت پلان بیمارستان.......................... 108

4-6- ساختمان بیمارستان و نمای خارجی.............. 109

4-7- نماهایی از ساختمان بیمارستان................ 110

6-1- ارتفاع سایه کنسول........................... 153

6-2- نمای خارجی نمونه موردی...................... 157

6-3- نمای خارجی نمونه موردی...................... 158

فهرست جداول

3-1- جدول زمانی برای رسیدن به حدود................ 73

6-1- جدول آمار جمعیتی سقز........................ 142

6-2- جدول بارش سا لیانه.......................... 145

 6-3- جدول دمای سقز............................... 146

6-4- جدول رطوبت نسبی............................. 147

6-5- جهت بادهای هشت ساله......................... 148

6-6- جدول زلزله.................................. 149

6-7- زلزله های مهم تاریخی........................ 150

6-8- جدول برنامه فیزیکی فضاها.................... 152

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تاريخچه و سير تحول برنامه ريزي پاورپوینت آشنایی با خطرات و تکنیک FMEA پاورپوینت بیمه عمر چیست پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی پاورپوینت مبانی نظری سیستمهای اطلاعاتی حسابداری