👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل موثر در کسری وفزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی شهر تبریز

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل موثر در کسری وفزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی شهر تبریز

بررسی عوامل موثر در کسری وفزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی شهر تبریز

مشخصات فایل

تعداد صفحات

34

حجم

0/91 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

بررسی عوامل موثر در کسری وفزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی شهر تبریز

چکیده

  یک تحقیق کاربردی در بانک رفاه نشان می دهد که مهمترین  مشکل شغل تحویلداری بالا بودن ریسک آن است به طور طبیعی  هر کاری که فرد در آن  با دریافت و پرداخت ان هم به صورت امانت سرو کار دارد شغلی استرس زا خواهد بود. این پژوهش برای شناسائی عوامل کسری و فزونی صندوق تحویلداران و تعیین راه کارهای کاهش آن بین تحویلداران بانک ملی شهر تبریز انجام گردیده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به تعداد  42نفروبا ابزار پرسشنامه انجام شد در نهایت با 4فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها  نتایج زیر بدست آمد:

مهم ترین عامل  موثر در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است .

تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی را که موجب حواس پرتی ،

عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود  مهار کند.

تحویلدار باید تا می تواند در آموزش های داخلی بانک مهارت و دانش کافی را به دست آورد.

فهرست

فصل اول :کلیات ......................................................................................................... 1 1-1 مقدمه ..................................................................................................................................................................... 2

2- 1 بیان مساله ............................................................................................................................................................ 3

3-1ضرورت و اهمیت موضوع ..................................................................................................................................... 4

4-1اهداف تحقیق ......................................................................................................................................................... 5

5-1 فرضیه های تحقیق .............................................................................................................................................. 6

فصل دوم : مرور ادبیات تحقیق .................................................................................................................. 7

1-2پایه های نظری ..................................................................................................................................................... 8

2-2پیشینه تحقیق ..................................................................................................................................................... 13

3-2ارائه مدل تحقیق ................................................................................................................................................. 14

فصل سوم :روش شناسی تحقیق ............................................................................................................. 15

1-3 نوع تحقیق از نظر هدف ................................................................................................................................... 16

2-3 نوع تحقیق از نظر جمع اوری اطلاعات ......................................................................................................... 16

3-3 جامعه آماری ،نمونه اماری ،روش نمونه گیری ،واحد آماری ،ابزار گرد اوری آمار وطلاعات............... 16

4-3روش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات ............................................................................................................. 16

فصل چهارم : یافته های تحقیق ............................................................................................................... 17

1-4روش اجرای تحقیق ............................................................................................................................................ 18

2-4تجزیه و تحلیل اطلاعات .................................................................................................................................... 20

فصل پنجم :تفسیر یافته ها ........................................................................................................................ 22

1-5تفسیر تجزیه و تحلیل انجام شده .................................................................................................................... 23

فصل ششم:خلاصه ،نتیجه ، ارائه پیشنهادها ................................................................................... 24

1-6خلاصه ................................................................................................................................................................... 25

2-6نتیجه ..................................................................................................................................................................... 26

3-6پیشنهادها ............................................................................................................................................................. 27

پیوست ها ...................................................................................................................................................................... 29

1- نمونه پرسشنامه .................................................................................................................................................... 29

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل باغ وحش Ohringen petting T آلمان پاورپوینت اقتصاد كلان و مشكلات كلان اقتصادي در علم اقتصاد مبانی نظری قابلیت های سازمانی پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری پاورپوینت معبد آب